The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3-4/2016

Articles

Michele Bacci

The Pisan Relic in Saint Peter of Vyšehrad and the Medieval Disputes about the Earliest Consecrated Altar 

Relikvie z Pisy v kostele sv. Petra na Vyšehradě a středověké spory o nejstarší vysvěcený oltář

pp. 214-227

| detail |

Karel Thein

Musical Space in Ambrogio Lorenzetti’s Massa Marittima Maestà

Hudební prostor Trůnící madony Ambrogia Lorenzettiho v Masse Marittimě

pp. 228-239

| detail |

Tomáš Winter

A Fascination with Folk Art. Modernism and Avant-Garde in Munich, Prague and Moscow around 1913

Fascinace lidovým uměním. Modernismus a avantgarda v Mnichově, Praze a Moskvě kolem roku 1913

pp. 240-253

| detail |

Reports

Achim Timmermann

A Beautiful Madonna in Michigan

Krásná madona v Michiganu

pp. 254-255

| detail |

Ivo Hlobil

Commentary on the Discovery of the Beautiful Style Michigan Madonna

Komentář k objevu krásnoslohové Michiganské madony

pp. 256-260

| detail |

Jana Zapletalová

Poslední vůle císařského architekta Filiberta Lucheseho

The Last Will and Testament of Imperial Architect Filiberto Luchese

pp. 261-271

| detail |

Jindřich Kolda

Umělec versus objednavatel. Polská aféra barokního rytce Michaela Heinricha Rentze (1746–1747)

Artist versus Client: Count Sporck’s Former Engraver Michael Heinrich Rentz (1746–1747) and the Polish Affair

pp. 272-285

| detail |

Meghan Forbes

‘To reach over the border’: An International Conversation Between the Bauhaus and Devětsil

„Přes hranice“. Konverzace mezi Bauhausem a Devětsilem

pp. 291-303

| detail |

Mahulena Nešlehová

Neznámé kresby Bohumila Kubišty

Unknown Drawings by Bohumil Kubišta

pp. 286-290

| detail |

Reviews

Jiří Černý

Petr Voit, Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze

pp. 309-311

Martina Šárovcová

Maria Theisen, Die Vita des heiligen Wenzel. Vollständige Faksimile-Ausgabe der Handschrift Cod. Ser. n. 2633 aus der Österreichischen Nationalbibliothek. Kommentar

pp. 311-316

Marcela Chmelařová

Adam Budak – Michaela Pejčochová (edd.), Velkorysost. Umění obdarovat. Bílý králík. Kniha k výstavě

pp. 316-318

Martin Charvát

Reinhold J. Fäith – David Voda (edd.), Aenigma. Sto let antroposofického umění

pp. 319-320

Przemysław Strożek

Lidia Głuchowska, Stanisław Kubicki – In transitu. Ein Poet übersetzt sich selbst / Poeta tłumaczy sam siebie. – Lidia Głuchowska (ed.), Bunt – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda / Bunt – Expressionismus – Grenzübergreifende Avantgarde

pp. 321-323

Erwin Kessler

Petr Ingerle – Lucie Česálková, Brno Devětsil and Multimedia Overlaps of the Artistic Avant-Garde

pp. 324-326

Eva Janáčová

Emanuela Calò (ed.), Otte Wallish: The Face of Land and Nation

pp. 326-327

Radmila Veselá

Martin Strakoš, Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton. Kapitoly o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu

pp. 327-329

Ondřej Navrátil

Maja Fowkes, The Green Bloc: Neo-avant-garde Art and Ecology under Socialism

pp. 330-332

Annotations

pp. 333-336

Acquisitions of Art History Sources

pp. 337-340

Česká resumé / English Summaries

pp. 341-349

Rozhovor

Adéla Janíčková

Thomas Crow in Conversation with Adéla Janíčková

pp. 304-308