The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2019

Articles

Achim Timmermann

Of Trees and Shrines in Sixteenth-Century Transalpine Europe

O stromech a posvátných místech v záalpské Evropě 16. století

pp. 150–167

| detail |

Ingrid Halászová

Ars magica sive utilitas?’ Reflections on the Magical and Pragmatic Aspects of the Power of Portraits in Early Modern Times

Ars magica sive utilitas?’ Úvahy o magických a pragmatických aspektech moci portrétu v raném novověku

pp. 168–183

| detail |

Barbara Hodásová

Narratives of Adversity or Microhistories of Success? The case of Jesuits in Banská Bystrica

Příběhy o protivenství nebo mikrohistorie úspěchu? Případ jezuitů v Banské Bystrici

pp. 184–214

| detail |

Reports

Jan Klípa

The Enthroned Madonna from Dijon. A Recently Discovered Painting from the Workshop of the Master of the Vyšší Brod Altarpiece

Trůnící madona z Dijonu. Nově nalezený obraz z dílny Mistra vyšebrodského oltáře

pp. 215–225

| detail |

Anna-Victoria Bognár

Neuentdeckte Quellen zum Wirken Balthasar Neumanns in Ellwangen. Die Planungsabläufe für das ehemalige Stiftsrathaus und das ehemalige Priesterseminar auf dem Schönenberg

Plány Balthasara Neumanna pro kolegiátní radnici a kněžský seminář na Schönenbergu v Ellwangenu

pp. 226–238

| detail |

Reviews

Thomas DaCosta Kaufmann

Taťána Petrasová — Rostislav Švácha (edd.), Art in the Czech Lands 800–2000

pp. 239–242

Aleš Mudra

Katarína Vošková (ed.), Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici

pp. 243–245

Andrzej Kozieł

Zuzana Macurová — Lenka Stolárová — Vít Vlnas (edd.), Tváří v tvář. Barokní portrét v zemích Koruny české

pp. 246–249

Tomáš Winter

Bernard Vere, Sport and Modernism in the Visual Arts in Europe, ca. 1909–1939

pp. 249–251

Jindřich Toman

Markéta Svobodová, The Bauhaus and Czechoslovakia, 1919–1938: Students, Concepts, Contacts

pp. 251–254

Annotations

Acquisitions of Art History Sources

Česká resumé / English Summaries