The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2007

Articles

Thomas Puttfarken

Caravaggio and the Representation of Violence

Caravaggio a zobrazení násilí

pp. 183-195

| detail |

Vojtěch Lahoda

´We Are Searching in History for Our Own Loves.´ Still-Life, Caravaggio and Cubism: A Czech Reading

"Hledáme jednoduše v historii své vlastní lásky." Zátiší, Caravaggio a kubismus: český přístup

pp. 196-206

| detail |

Petr Šámal

Žena na cestě k umění. Ženské výtvarné vzdělávání v 19. století v Čechách

Women on the Road to Art. The Artistic Education of Women in 19th-Century Bohemia

pp. 207-225

| detail |

Jindřich Vybíral

Jednoduchý nábytek Leopolda Bauera

The Simple Furniture of Leopold Bauer

pp. 226-236

| detail |

Archives

Lubomír Slavíček

Michael Willmann und Christoph Wenzel Nostitz

Michael Willmann and Christoph Wenzel von Nostitz

pp. 237-241

| detail |

Shorter notices

Miriam Natoufová

Madona z Michle?

The Michle Madonna?

pp. 241-243

| detail |

Reviews

Milada Studničková

Gerhard Schmidt, Malerei der Gotik. Fixpunkte und Ausblicke

pp. 244-245

Štěpán Vácha

Andrzej Kozieł, Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli stuka i mistyka na Śląsku w czasach baroku

pp. 245-248

Josef Vojvodík

Helena Lorenzová, Hra na krásný život. Estetika v českých zemích mezi lety 1760-1860

pp. 248-250

Petr Wittlich

Elizabeth Clegg, Art, Design and Architecture in Central Europe 1890-1920

pp. 250-253

Annotations

pp. 253-256 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 256-259 

Česká resumé / English Summaries

pp. 260-265