The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2012

Articles

Petr Wittlich

The Death of the Image and an Inquiry into Analogy in Art History

Smrt obrazu a zkoumání analogie v dějinách umění

pp. 98-100

| detail |

Ingrid Ciulisová

Dvořák´s Pupil Johannes Wilde (1891-1970)

Dvořákův žák Johannes Wilde (1891-1970)

pp. 101-108

| detail |

Petr Skalický - Jan Dientsbier

Mezi vzpomínkou, exemplem a obrazem. Nástěnné malby v kostele sv. Vavřince v Brandýse nad Labem

Between Memory, Exemplum, and Image: Mural Paintings in the Church of St Lawrence in Brandýs nad Labem

pp. 109-126

| detail |

Vendula Hnídková

Umění, identita a reprezentace. Bartoňové z Dobenína

Art, Identity, and Representation: the Bartoňs of Dobenín

pp. 109-126

| detail |

Interview

Lenka Bydžovská - Karel Srp

Otevřený účet. Rozhovor s Petrem Wittlichem u příležitosti jeho osmdesátin

pp. 145-149 

News

Helena Dáňová

Tyrolean Master Narciss of Bolzano and the Relief of the Assumption of the Virgin Mary in the National Gallery in Prague

Tyrolský mistr Narciss z Bolzana a reliéf Nanebevzetí Panny Marie z Národní galerie v Praze

pp. 150-156

| detail |

Reviews

Milena Bartlová

Jiří A. Svoboda, Počátky umění

pp. 156-158

Martin Krummholz

Friedrich Polleross, Die Kunst der Diplomatie. Auf den Spuren des kaiserlichen Botschafters Leopold Joseph Graf von Lamberg (1653-1706)

pp. 158-162

Kateřina Kubínová

Helena Zápalková (ed.), Kristus z Litovle. Restaurování 2007-2010

pp. 162-165

Tomáš Valeš

Milan Togner, Malířství 17. století na Moravě

pp. 165-168

Christopher Long

Wilfried Posch, Clemens Holzmeister. Architekt zwischen Kunst und Politik

pp. 168-170

Annotations

pp. 170-173 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 173-175 

Česká resumé / English Summaries

pp. 176-180