The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2014

Articles

Barbora Holečková

The Sacra Conversazione in Czech Fourteenth-Century Art

Ikonografický motiv Sacra Conversazione v českém umění 14. století

pp. 106-117

| detail |

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha

Nově nalezené dílo Karla Škréty. Sv. Antonín Paduánský s Ježíškem a obrazová výzdoba kostela hybernů na Novém Městě pražském

A Newly Discovered Painting by Karel Škréta. St Anthony of Padua with the Infant Jesus and the Painting Decorations in the Church of the Irish Franciscans in the New Town of Prague

pp. 118-140

| detail |

Markéta Svobodová

František Kalivoda, László Moholy-Nagy and the Left Front in Prague and Brno

František Kalivoda a László Moholy-Nagy mezi pražskou a brněnskou Levou frontou

pp. 141-153

| detail |

Archives

Markéta Svobodová

‘Mein lieber Ka’. Letters from László Moholy-Nagy to František Kalivoda, 1933–1946

 „Mein lieber Ka“. Dopisy László Moholy-Nagye Františku Kalivodovi z let 1933–1946

pp. 154-160

| detail |

Reports

Romuald Kaczmarek

Bemerkungen zum Turmwächter des Altstädter Brückenturms

Poznámky k Věžníkovi Staroměstské mostecké věže

pp. 161-162

| detail |

Ivo Hlobil

Turmwächter oder letzter Baumeister der Karlsbrücke?

Věžník, nebo poslední stavitel Karlova mostu?

pp. 163-164

| detail |

Hana Černá

Regotizace pražské barokní gotiky. Proměny kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově po roce 1871

The Re-Gothicising of Baroque-Gothic in Prague: The Transformation of the Church of the Virgin Mary and Charlemagne in Karlov after 1871

pp. 165-178

| detail | PDF |

Reviews

Ivan Gerát

Jan Klípa, Ymago de Praga. Desková malba ve střední Evropě 1400–1430

pp. 179-181

Jan Chlíbec

Václav Bůžek – Ondřej Jakubec, Kratochvíle posledních Rožmberků

pp. 181-184

Andrzej Kozieł

Pavel Preiss, Václav Vavřinec Reiner. Dílo, život a doba malíře českého baroka

pp. 185-187

Martin Horáček

Richard Biegel, Mezi barokem a klasicismem. Proměny architektury v Čechách a Evropě druhé poloviny 18. století

pp. 187-190

Jiří Pešek

Taťána Petrasová – Roman Prahl (edd.), Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou / München – Prag. Kunst zwischen Tradition und Moderne

pp. 191-194

Sarah Metcalf

František Dryje – Bertrand Schmitt (eds), Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue / Between Film and Fine Art

pp. 194-196

Annotations

pp. 197-200

Acquisitions of Art History Sources

pp. 201-203

Česká resumé / English Summaries

pp. 204-210