The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2012

Articles

Richard Němec

Lucemburská rezidence na Pražském hradě, český korunovační řád a téma appartementu ve 14. století

The Luxembourg Residence at Prague Castle, the Bohemian Coronation Order and the Appartement in the 14th Century

pp. 2-25

| detail |

Milan Dospěl

Olomoucká dílna Mistra Ukřižování z Kunčic kolem roku 1500. K výtvarné kultuře střední Moravy a východních Čech

The Olomouc Workshop of the Master of the Crucifixion from Kunčice circa 1500. The Artistic Culture of Central Moravia and Eastern Bohemia

pp. 26-38

| detail |

Tomáš Valena

Plečnik, Masaryk und die Antike oder eine Architektur für die neue Demokratie

Plečnik, Masaryk and Antiquity - Architecture for a New Democracy

pp. 39-52

| detail |

News

Jitka Vlčková

Nizozemská epizoda ve výzdobě Sv. Barbory v Kutné Hoře?

An Early Netherlandish Episode in the Mural Painting in the Church of St Barbara in Kutná Hora?

pp. 53-62

| detail |

Helena Dáňová

The Late Gothic Relief in the National Gallery in Prague from the Workshop of Jörg Lederer

Pozdně gotický reliéf z dílny Jörga Lederera v Národní galerii v Praze

pp. 62-67

| detail |

Reviews

Štěpán Vácha - Tomáš Malý

Martin Elbel - Ondřej Jakubec (edd.), Olomoucké baroko. 1. Úvodní svazek. Proměny ambicí jednoho města / Ondřej Jakubec - Marek Perůtka (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620-1780. 2. Katalog. 3. Historie a kultura

pp. 67-71

Jitka Matulová

Bořivoj Srba, V zahradách Thespidových

pp. 71-72

Pavla Machalíková

Karin Althaus - Helmut Friedel (edd.), Gabriel von Max. Malerstar, Darwinist, Spiritist / Aleš Filip - Roman Musil (edd.), Gabriel von Max (1840-1915) / Jo-Anne Birnie Danzker (ed.), Gabriel von Max

pp. 73-76

Marie Klimešová

Petr Jindra (ed.), Umění českého západu - Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951

pp. 76-77

Ondřej Hojda

Harry Francis Mallgrave, The Architect's Brain. Neuroscience, Creativity, and Architecture

pp. 77-80

Annotations

pp. 80-83 

Acquisitions of Art History Sources

pp. 83-86 

Česká resumé / English Summaries

pp. 87-93 

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art / Editing Principles for Publications in Umění/Art

pp. 94-95