The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2/1995

Articles

Karel Srp

An Avant-Gardist´s Solitude

Samota avantgardistova

pp. 5-8

Eric Dluhoš

Karel Teige a nezdar levé avatgardy

Karel Teige and the Failure of the Avant-Garde of the Left

pp. 9-17

Tomáš Strauss

Karel Teige = Walt Whitman či Ezra Pound estetiky?

Karel Teige = Walt Whitman or Ezra Pound of Aesthetics?

pp. 18-21

Zdeněk Primus

Teige v karikatuře Adolfa Hoffmeistra

Teige in der Karikatur von Adolf Hoffmeister

pp. 22-26

Pavel Liška

Teige a likvidace umění

Teige and the Liquidation of Art

pp. 27-28

Jindřich Toman

Dada Well Constructed: Karel Teige´s Rationalism

Dobře zkonstruované dada: Teigův raný racionalismus

pp. 29-33

Manuela Castagnara Codeluppi

Architecture as Object and Habitability: Karel Teige a Master Builder of Utopias?

Architektura jako předmět a obydlí: Karel Teige, mistr utopií?

pp. 34-39

Stanisław Czekalski

The Postcards from Utopia

Pohlednice z Utopie

pp. 40-44

Patrick Keiller

The Tourist Poem

Turistická báseň

pp. 45-47

Marina Vanci Perahim

Poétisme et Pictopoésie pour une étude comparative des avant-gardes

Poetismus a piktopoezie

pp. 48-51

Michal Bregant

Poems in Light and Darkness: The Films and Non-Films of the Czech Avant-Garde

Básně světla a tmy: filmy a nefilmy české avatgardy

pp. 52-55

Giuseppe Dierna

Karel Teige a italský futurismus: odmítnutí a dluhy

Karel Teige e il futurismo italiano: negazioni e debiti

pp. 56-62

Michael White

Spiritual Hygienists: Van Doesburg, Teige and the Concept of Progress

Duševní hygienici: van Doesburg, Teige a pojetí pokroku

pp. 63-65

Krisztina Passuth

Meeting in Typography: Teige and Lájos Kassák

Setkání v typografii: Karel Teige a Lájos Kassák

pp. 66-73

Otakar Máčel

Konstruktivismus a socialistická Amerika

Constructivism and Socialist America

pp. 74-79

Blanka Stehlíková

Teigův vztah k sovětské knižní tvorbě

Karel Teige´s Attitude to Soviet Book Production

pp. 80-84

Martin Hammer — Christina Lodder

Radical Contructivism in the late 1920s: Karel Teige, Naum Gabo and their Milieu

Radikální konstruktivismus pozdních dvacátých let: Karel Teige, Naum Gabo a jejich současníci

pp. 85-88

Urszula Czartoryska

Teige and Strzemiński: Two Rationalismus

Teige a Strzemiński: dva racionalismy

pp. 89-94

Christian F. Otto

The Modernist Interior - Paradigm and Paradox

Modernistický interiér - paradigma a paradox

pp. 95-100

Mirko Baum

Kathedralen des Aluminiumzeitalters

Katedrály hliníkového věku

pp. 101-110

Damjan Prelovšek

Karel Teige a mrákotínský monolit

Karel Teige and the Mrákotín Monolith

pp. 111-112

Esther Levinger

Rejection and Acceptance of Teige in the 1920´s

Odmítnutí a přijetí Teigeho ve dvacátých letech

pp. 113-115

Květoslav Chvatík

Karel Teige a pražský strukturalismus

Karel Teige und Prager Strukturalismus

pp. 116-118

Jiří Zemánek

Pešánkova koncepce hvězdného vraku

Pešánek´s Conception of the Sculpture of a Space Wreck

pp. 119-133

Rostislav Švácha

Funkcionalistická tvorba Václava Hilského

The Functionalist Work of Architect Václav Hilský

pp. 134-148

Lenka Bydžovská — Karel Srp

The Lautréamont Case

Případ Lautréamont

pp. 149-160

Vojtěch Lahoda

Teige a Magritte

Teige and Magritte

pp. 161-163

Petr Král

Oběh smyslu a živel destrukce. Dvě poznámky o Teigem - výtvarníkovi

The Circulation of Meaning and the Element of Desctruction

pp. 164-165

Alena Nádvorníková

Anketa o surrealismu ve sbornících Znamení zvěrokruhu

An Opinion Survey on Surrealism in the Znamení zvěrokruhu Almanacs

pp. 166-168

Polana Bregantová

Poznámky k Teigeho typografii čtyřicátých let: korespondence s nakladateli

Notes on Teige´s Typography of the 1940s: Correspondence with Publishers

pp. 169-175

News

Anna Fárová

Má setkání s Karlem Teigem

pp. 176-177

Aleksander Láslo

On Croatian Architectural Avant-Garde: Traces of Czech Influences

pp. 177-178

Alena Kubová

Dialóg Teige - Le Corbusier

pp. 178-180

Jan Gabriel

Od shluku iracionality k objektu

pp. 180-181

Reviews

Christopher Long

Leslie van Duzer and Kent Kleinman, Villa Müller: A Work of Adolf Loos

pp. 182-184

Vojtěch Lahoda

Umění pro všechny smysly

p. 185

Pavel Halík

Sorela. Česká architektura padesátých let

pp. 185-188

Vít Havránek

Ohniska znovuzrození

pp. 188-189

Z přírůstků uměleckohistorické literatury vydané v roce 1994

pp. 190-193