The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1-2/2015

Articles

Ivo Hlobil

Challenge and Risk: The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation

Výzva a riziko: program parléřovských skulptur na Staroměstské věži Karlova mostu, podněty k jeho reinterpretaci

pp. 2-33

| detail |

Pavel Kalina

Carlo Fontana, Domenico Martinelli, and Georg Adam II of Martinitz: Architectural Design, Architectural Collaboration and Aristocratic Representation Around 1700

Carlo Fontana, Domenico Martinelli a Jiří Adam II. z Martinic. Architektonický návrh, architektonická spolupráce a šlechtická reprezentace kolem roku 1700

pp. 34-54

| detail |

Jindřich Vybíral

Die Uniformität der modernen Welt versus Genius Loci: Friedrich Ohmann und Otto Wagner im Wettbewerb

Uniformita moderního světa versus genius loci. Friedrich Ohmann a Otto Wagner v soutěži

pp. 55-65

| detail |

Reports

Štefan Valášek

The Mediaeval Wall Paintings in All Saints Church in Ludrová (Slovakia): Artists and Artistic Influences in Central Europe in the First Half of 15th Century

Středověké nástěnné malby v kostele Všech svatých v Ludrové (Slovensko): umělci a umělecké vlivy ve střední Evropě v první polovině 15. století

pp. 66-73

| detail |

Pavel Brodský

Epistolae beati Sidonii ve varšavské Národní knihovně

Epistolae beati Sidonii in the National Library in Warsaw

pp. 74-78

| detail |

Dragan Damjanović

Architect Marko Vidaković, Zagreb Exhibition of Contemporary Czechoslovakian Architecture (1928) and the Beginnings of Modernism in Croatian Architecture

Architekt Marko Vidaković, výstava Současná československá architektura (1928) v Záhřebu a počátky modernismu v chorvatské architektuře

pp. 79-91

| detail |

Jiří Koukal

Der tote Freund von František Kovárna

František Kovárna’s ‘Dead Friend’ 

pp. 92-103

| detail |

Reviews

Milena Bartlová

Lucie Storchová a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě

pp. 104-106

Lubomír Konečný

Andrea Bubenik, Reframing Albrecht Dürer: The Appropriation of Art, 1528–1700

pp. 106-108

Zdeněk Kazlepka

Blanka Kubíková (ed.), Giovanni Battista Piranesi (1720–1778)

pp. 109-112

Lucie Vlčková

Petra Trnková, Podle přírody!, Fotografie a umění v 19. století. Příklady z českých a moravských sbírek

pp. 112-115

Jan Řezáč

Oliver Kase – Heide Skowranek (edd.), Farbenmensch Kirchner

pp. 115-119

Marie Rakušanová

Nicholas Sawicki, Na cestě k modernosti. Umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900–1910

pp. 119-122

Petr Wittlich

Mahulena Nešlehová, Bohumil Kubišta – grafika / Karel Srp, Bohumil Kubišta. Zářivý krystal / Jiří Jůza – Jan Kudrna – Helena Musilová – Karel Srp, Zářivý krystal. Bohumil Kubišta a české umění 1905–2013. Průniky, střety, přesahy

pp. 122-124

Martina Pachmanová

Bronislava Rokytová, Dost tichého šepotu. Exilová výtvarná scéna v Československu (1933–1939)

pp. 124-127

Rado Ištok

Dita Dvořáková, Ladislav Žák

pp. 127-130

Annotations

pp. 131-134

Acquisitions of Art History Sources

pp. 135-138

Česká resumé / English Summaries

pp. 139-145

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

p. 146

Editing Principles for Publications in Umění/Art

p. 147