The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2020

Articles

Jakub Adamski

Die Bedeutung der Parlerbauten für die Backsteingotik. Über die Ähnlichkeit der Umgangschöre in Stargard und Neiße

Význam Parléřových staveb pro cihlovou gotiku. O podobnosti mezi chórovými ochozy v Stargardu a Nise

pp. 3–25

| summary |

Jana Zapletalová

Giovanni Vanetti, Fabián Václav Harovník and Wall Painting
in Bohemia after the Thirty Years War

Giovanni Vanetti, Fabián Václav Harovník a nástěnné malířství v Čechách po třicetileté válce

pp. 26–40

| summary |

Kateřina Adamcová

A Scenographic Concept and an Artistic Joke: Two Aspects of the Sculptural Decorations in the Garden of Troja Chateau

Scénografický koncept a výtvarný žert — dva aspekty sochařské výzdoby zahrady zámku Troja

pp. 41–60

| summary |

Reports

Ivo Hlobil

The Head of Christ from the Destroyed Stone Pieta from Hradec Králové — Late Beautiful Style

Hlava Krista zaniklé kamenné piety z Hradce Králové — pozdní krásný sloh

pp. 61–69

| summary |

Petr Čehovský

Die Devise Verbvm domini manet in aeternvm und die Konfessionalisierung der Architektur Niederösterreichs und Mährens im 16. Jahrhundert

Devíza Verbvm domini manet in aeternvm a konfesionalizace architektury Dolního Rakouska a Moravy v 16. století

pp. 70–80

| summary |

Interview

Christopher Long v rozhovoru s Martinou Hrabovou

pp. 81–88

Reviews

Ivo Hlobil

Tobias Kunz, Bildwerke nördlich der Alpen und im Alpenraum 1380–1440. Kritischer Bestandskatalog der Berliner Skulpturensammlung

pp. 89–93

Ludmila Kvapilová

Ivo Hlobil — Hermann Mayrhofer — Marius Winzeler — Štěpánka Chlumská (edd.), Krásné Madony ze Salcburku / Schöne Madonnen aus Salzburg

pp. 93–98

Hedvika Kuchařová

Michaela Šeferisová-Loudová, Ve jménu moudrosti. Ikonografie barokních knihoven na Moravě v 18. století

pp. 98–101

Jan Galeta

Věra Vostřelová, Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806–1882

pp. 101–103

Adéla Bytelová

Ivo Habán — Anna Habánová, Paul Gebauer

pp. 103–106

Hana Buddeus

Klara Kemp-Welch, Networking the Bloc. Experimental Art in Eastern Europe 1965–1981

pp. 106–109

Annotations

pp. 110–113

Česká resumé / English Summaries

pp. 114–118

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

pp. 119

Editing Principles for Publications in Umění/Art

pp. 120