The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2021

Editor´s Introduction

Steven Mansbach

Methodological Frameworks for a Defiant Region

Metodologické rámce pro vzdorovitou oblast

pp. 143–144

Articles

Matthew Rampley

Writing on Modernism in Central Europe: Method, Value and the Pragmatics of Scholarship

Polemics

Beáta Hock

Is there Life after Canonical Certainties?

Marie Rakušanová

Writing on the History of Modern Art: From Particularism to a New Universalism

Milena Bartlová

From which Vantage Points Does an Art Historian Look? The History of Central European Art and the Postcolonial Impulse

Magdalena Radomska

What Isn´t Orthodox Horizontal Art History

Jeremy Howard

MINCE Words: For and Against Writing on Modernism IN Central Europe 

Raino Isto

Towards a Weakened History of Modernisms

Claire Farago

A Very Different Kind of National Art History. Looking to the Future from the Past

Timothy O. Benson

Writing About and Exhibiting Central European Modernism in North America Then and Now

Éva Forgács

Notes on Matthew Rampley’s ‚‘Writing on Modernism in Central Europe: Method, Value and the Pragmatics of Scholarship’

Reviews

Tomáš Pospiszyl

Richard Biegel – Roman Prahl – Jakub Bachtík (edd.), Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ivan Gerát

Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago. Imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve středověku v českých zemích

Thomas Rainer

Petr Voit, Kostbare Bucheinbände der Stiftsbibliothek Strahov in Prag

Tadeáš Kadlec

Marcela Vondráčková (ed.), Norbert Grund. Velký mistr malých formátů

Naomi Hume

Marta Filipová, Modernity, History, and Politics in Czech Art

Martin Horáček

Jan Michl, Co Bauhaus dal a co vzal

Annotations

Česká resumé / English Summaries