The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2021

Articles

Petr Uličný

Erotica & sapientia. Rudolf II’s Early Years at Prague Castle

Erotica & sapientia. První léta Rudolfa II. na Pražském hradě

p. 390 - 415

| summary |

Jindřich Vybíral

František Schmoranz Jr. and the Reception of Islamic Architecture in Central Europe

František Schmoranz mladší a recepce islámské architektury ve střední Evropě

p. 416 - 437

| summary |

Viktorie Vítů

Vilém Santholzer: Scientist and Avant-gardist between the Beauty of the Machine and Radiation

Vilém Santholzer: Scientist and Avant-gardist between the Beauty of the Machine and Radiation

p. 438 - 457

| summary |

Reports

Petr Skalický

The Labyrinth of the World? The Theme of a Painting of a Labyrinth on the Romanesque Portal of the Monastery Church in Plasy

The Labyrinth of the World? The Theme of a Painting of a Labyrinth on the Romanesque Portal of the Monastery Church in Plasy

p. 458 - 473

| summary |

Archives

Jindřich Vybíral

‘Ya Habibi…’ From the Correspondence of František Schmoranz Jr.

‘Ya Habibi…’ From the Correspondence of František Schmoranz Jr.

p. 474 - 483

| summary |

Simona Bérešová

Im Netzwerk der europäischen Moderne. Die Korrespondenz zwischen František Kalivoda und Hannah Höch

V síti evropského modernismu. Korespondence mezi Františkem Kalivodou a Hannah Höchovou

p. 484 - 496

| summary |

Reviews

Karel Thein

Richard Shiff , Sensuous Thoughts: Essays on the Work of Donald Judd

p. 497 - 500

Jan Dienstbier

Ema Součková, Výzdoba Hudebních rukopisů Jana Táborského z Klokotské Hory

p. 500 - 503

Eva Čapková

Eva Bendová — Petra Kolářová — Otto M. Urban, Dřevořez/Woodcut

p. 504 - 506

Pedith Pui Chan

Michaela Pejčochová, Emissary from the Far East

p. 507 - 509

Terezie Nekvindová

Veronika Rollová, Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948–1968)

p. 510 - 512

Marcela Hanáčková

Martin Strakoš, Ostravská sídliště. Urbanismus, architektura, umění a památkový potenciál

p. 512 - 515

Anotations

Česká resumé / English summaries

Contents of the 68th Volume of Umění/Art