The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/1999

Editorial

Vážení čtenáři,


dne 13. července 1999 uplynulo 600 let od úmrtí magistra operis Petra Parléře, nejvlivnějšího výtvarného umělce - pokud lze přenést toto moderní označení do středověku - který kdy působil v českých zemích až po naši současnost. Díky Petru Parléři se teprve v Praze uzavřela dlouhá tradice gotického katedrálního stavitelství započatá ve Francii ve 12. století. Petr Parléř k ní připojil smělé inovace. Jeho umění ovlivňovalo soudobé i následné stavitelství v širokém evropském teritoriu po několik dalších generací a poznovu ještě v baroku. Obdobný přínos znamenala i Parléřova sochařská tvorba, vymezující dobovou polaritu pozorované skutečnosti a uvolněné fantazie. Obsáhla tichou dramatičnost zpodobnění postavy Přemysla Otakara I. i monumentální realismus nejstarších byst dolního triforia. Byla jedním z východisek krásného slohu i pozdně gotického naturalismu. Vliv umění Petra Parléře se projevil téměř ve všech zemích evropského kontinentu.

Zástupci Kanceláře prezidenta ČR, Správy pražského hradu a Ústavu dějin umění AV ČR položili památného dne k náhrobní desce Petra Parléře v Pražské katedrále kytici. 5. října byla ve Vladislavském sále Pražského hradu slavnostně otevřena výstava Stavitelé katedrály - Petr Parléř (+1399) a Josef Mocker (+1899). Ve dnech 4. - 8. října se v Míčovně na Pražském hradě konalo velké setkání mistrů současných katedrálních hutí střední a západní Evropy. Pořadatelem této významné akce byla Správa Pražského hradu, rozhodující podíl na jejím konání měl Petr Chotěbor z odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Dílo Petra Parléře připomenuly úvodní referáty historiků umění Jaromíra Homolky, Kláry Benešovské, Ivo Hlobila, Friedricha Fuchse z Řezna a Arthura Saligera z Vídně. První tři ze zmíněných příspěvků (ve dvou případech pro publikační účely rozšířených), přináší 5. číslo XLVII. ročníku Umění, jež právě dostáváte do rukou. Volně jsme k nim připojili dva články od zahraničních badatelů - Ernö Marosiho a Achima Timmermanna, kteří se rovněž uměním Parléřovy doby zabývají.Ivo Hlobil

< back
| summary |

Articles

Klára Benešovská

Das Frühwerk Peter Parlers am Prager Veitsdom

Early Works of Peter Parler in the Prague Cathedral

pp. 351-363 (Czech summary)

The article is devoted to the early works of Peter Parler in the St Vitus Cathedral in Prague. One of his first works in the cathedral was the construction of the sacristy. Through a detailed analysis, the author shows that Parler built the eastern wing of the sacristy according to an older plan of Matthias of Arras, in contrast to the western wing, which he tackled independently. The origin of the vaulted scheme is explained in a wider art-historical context. The article also focuses on the chapel's southern hall, which is marked by an unique spatial concept.

< back
| summary |

Jaromír Homolka

Zur Problematik der Prager Parlerarchitektur

On the Question of Prague Parlerian Architecture

pp. 364-384 (Czech summary)

The aim of this study is to attempt to penetrate deeper to the heart of the architecture of St Vitus Cathedral and to the nature of the unique creative personality of Peter Parler. The focus of the article is the interpretation of the three phases of Parler's architectural work. The first phase represents the architect's artistic beginnings, connected with the building of the church in Gmünd, Swabia. The second phase touches upon the historical traits of the church of St Bartholomew in Kolín nad Labem. And the third phase is focused on the building of the walls of the high choir in the St Vitus Cathedral and the royal chapel of all saints. The analysis of the wall of the high choir is also the focus of the accompanying excursus.

< back
| summary |

Ivo Hlobil

Die Wenzelsstatue mit Peter Parlers Zeichen im Veitsdom

The Statue of St Wenceslas with the Mark of Parler in the St Vitus Cathedral

pp. 385 388 (Czech summary)

The article is devoted to the most famous of Parler's works: the statue of St. Wenceslas in the Prague cathedral, which is the subject of ongoing controversy in art historical literature. The author summarizes the opinions on the location, dating and authorship of the statute that have emerged thus far and himself proposes that the work originated in 1373 and was originally placed in a unique tabernacle of the buttress above the St Wenceslas chapel. He attributes the statue to Peter Parler.

< back
| summary |

Ernő Marosi

Probleme der Prager St. Georg-Statue aus dem Jahre 1373

The Question of the Prague Statue of St. George from 1373

pp.389-399 (Czech summary)

Although there have been no recent findings or new facts or sources discovered which would better illuminate the circumstances surrounding the origin of the statue of St George at Prague Castle, the author attempts to offer a new perspective on the work, connected with a new interpretation of the problem. He places the work in the context of Italian early Renaissance sculpture, thereby attributing it with a progressive modernity. This, according to the author, is also evident in the work's composition, which most likely assumes a frontal view of the observer.

< back
| summary |

Achim Timmermann

Two Parlerian Sacrament Houses and Their Microarchitectural Context

Dva parléřovské sanktuáře v mikroarchitektonickém kontextu

pp. 400-412 (Czech summary)

The study offers a detailed analysis of the tabernacle in the Church of St. Bartholomew in Kolín nad Labem (1360-1378) and the tabernacle in the church of St Sebald in Nuremberg (1361-1379). The author places both of these significantly dissimilar works, which originated in the artistic environment of Peter Parler and his circle, in a wider Central European context. Later artistic reactions concerned, according to him, primarily the Kolín sanctuary with a polygonal base.

< back
| summary |

News

Adam Organisty

Die barocke Skulptur des Gekreuzigten Christi im Heimatmuseum für historischen Hausrat in Ziębice

The Baroque Statue of Crucified Christ from the Collection of the Museum in Ziębice

pp. 413-414

This short report examines the thus far unpublished carving of the Crucified Christ from the museum collection in Ziębice. The author places the work in the second decade of the 18th century and points out the stylistic similarities with works of Ignác Rohrbach, a student of Matthias Bernard Braun.

< back
| summary |

Martin Pavlíček

K dílu Jana Blažeje Santiniho

On the work of Giovanni Blasius Santini

pp. 414-424

Martin Pavlíček's article presents the results of the author's research on the architectural works Giovanni Blasius Santini, which were recently competently assessed by Mojmír Horyna in the artist's monograph, reviewed by Pavel Vlček in Umění 3/99. It is partly with Horyna's book that Pavlíček polemicizes in this article, attempting to specify and overturn some of it's conclusions.

< back
| summary |

Reviews

Milena Bartlová

Robert Suckale, Kunst in Deutschland

pp. 424-427

Karel Stejskal

Andreas Fingernagel - Martin Roland, Mitteleuropäische Schulen I

pp. 427-435

Frank Muller

Lubomír Konečný - Beket Bukovinská - Ivan Muchka (eds.), Rudolf II, Prague and the World

pp. 435-436

Rostislav Švácha

Architektonické a stavební plány Pardubicka

pp. 436-437

Markéta Svobodová

Architektonické a stavební plány Pardubicka

pp. 437-438

Annotations

pp. 438-439

New Additions to Literature on Art History

pp. 440-442