The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

K recenzi dvojknihy Kláry Benešovské a Jana Chlíbce, Více Krásy a Skok vysoký Josefa Krásy (Praha, Artefactum 2019). [Recenze Kateřiny Horníčkové a Michala Šroňka byla publikována v Umění/Art LXX, 2022, č. 2, s. 231–233]