Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Muzeum umění Olomouc zakoupilo loňského roku na aukci dosud nepublikovaný obraz Zvěstování Panně Marii. Dílo je kopií malby Pietera de Witte ml., zvaného Candid, která se dochovala pouze prostřednictvím rytiny Johanna Sadelera. Autorka se věnuje stylovému rozboru dotyčného obrazu, a to především z hlediska jeho vztahu k nezachovanému Candidovu originálu.


< zpět