Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tvorba slovinského architekta Jože Plečnika se po roce 1918 významně podílela na utváření národní identity nástupnických států habsburské monarchie. Příspěvek sleduje tento proces na příkladu Prahy a Lublaně, přičemž se nesoustřeďuje na tzv. národní styly, ale klade pozornost na symbolické znázornění národních obsahů v konkrétním urbanistickém rámci.


< zpět