Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Článek se věnuje českému korunovačnímu oděvu, který byl ve starší literatuře přisouzen Ferdinandovi II. Autor tyto závěry vyvrací a na základě historických pramenů ukazuje, že oděvní souprava vznikla až roku 1653 pro Ferdinanda IV. Současně popisuje její funkci a další využití při pozdějších slavnostech.


< zpět