Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Článek se zabývá interpretací obrazu amerického malíře Edwarda Hoppera (1882–1967) Noční dravci (Nighthawks) z roku 1942, a to básní Wystana Hugha Audena (1907–1973) Doba úzkosti. Barokní ekloga (The Age of Anxiety. A Baroque Eclogue) z roku 1947. Základní premisou studie je podobnost obou uměleckých děl, která vznikají ve stejné době a na stejném místě, tedy v první polovině čtyřicátých let 20. století v USA. Hopper i Auden volí stejný umělecký motiv, noční bar se čtveřicí protagonistů, kteří se scházejí uprostřed války a hledají únik z válečného chaosu vnějšího světa. Článek sleduje možnosti interpretace Hopperova ikonického obrazu Audenovou básní i v kontextu dobových úvah Alfreda Schütze (1899–1959) a Jeana Gebsera (1905–1973), kteří přemýšlejí v době, v níž vznikají Noční dravci a Doba úzkosti, o možnostech prostupování jednotlivých oddělených realit a o věčně trvající přítomnosti doby třicátých a čtyřicátých let 20. století. Studie interpretací Nočních dravců v Době úzkosti sleduje možné „trhliny“ v tradici amerického malířství způsobem výzkumu svébytného (uměleckého) času a prostoru vytvářeného ve zkoumaných uměleckých dílech. 


< zpět