Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Grigorij Musatov (1889–1941) byl ruský umělec, jenž opustil svou zemi v roce 1920 a zbytek života strávil v emigraci v Československu, převážně v Praze, kde působil jako malíř a grafik. Musatovův umělecký názor se během posledních dvaceti let života několikrát proměnil, ale vztahy mezi jeho dílem a různými fotografickými fenomény lze rozpoznat v každé fázi. Článek se věnuje nejkratšímu období tvorby Grigorije Musatova trvajícímu přibližně od roku 1928 do roku 1932. V těchto letech umělce přitahovala dobově aktuální témata, jako prudký rozmach průmyslu, technologický pokrok nebo sport. Musatovovo chápání otázek oblíbených nejen v malířství a grafice, ale také ve fotografii a návrzích plakátů bylo spojeno s přehodnocením vizuálních vlastností těchto médií. Článek předkládá analýzu maleb Grigorije Musatova jako případ osobité interpretace typických narativů a charakteristických vizuálních znaků piktorialistické fotografie, moderní fotografie, novinářské fotografie a plakátu v tvorbě výjimečného moderního umělce.


< zpět