Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Známé Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler Františka Martina Pelcla (Praha 1773–1782) obsahují mezi biogramy různých umělců, vědců a dalších osobností také medailon kdysi skutečně věhlasného německého teologa a katolického konvertity Andrease Fromma (1621 Plänitz – 1683 Praha). Fromm byl ve své době přímo ikonickou osobností náboženských polemik mezi protestanty samými i mezi protestanty a katolíky. Po mnohaletém duchovním hledání, znechucen vnitřními spory v protestantské církvi, odešel do Čech. V roce 1668 přestoupil s celou rodinou v Praze ke katolické víře a roku následujícího byl vysvěcen na kněze. Poté působil více než deset let v církevní správě litoměřické diecéze. Poslední roky života strávil v premonstrátském klášteře na Strahově v Praze, do něhož vstoupili také dva jeho synové. Ve sbírkách Královské kanonie premonstrátů na Strahově se dochovaly dva malované portréty Andrease Fromma. První z nich se ukázal jako dosud nepublikované dílo Karla Škréty mladšího z let 1681–1683. Škrétovo jméno je (zřejmě druhotně) uvedeno na rubu plátna. Jeho autorství potvrzuje také signatura na Frommově grafické podobizně v Abbildungen, která byla doposud přehlížena či nesprávně čtena. Dosud nedostatečně poznaná tvorba Karla Škréty mladšího byla tedy obohacena o první zcela nesporné dílo. Druhý portrét, uchovávaný na Strahově, je dílem strahovského konventuála a malíře Siarda Noseckého (1693–1758). Přiblíženy jsou také grafické podobizny Andrease Fromma, zdobící jeho publikace. Interpretován je rovněž zajímavý alegorický frontispis k Frommovu nejvlivnějšímu dílu, v němž apologeticky zpracoval historii a pohnutky své konverse – Wiederkehrung zur Catholischen Kirchen (1669). Článek připomněl Fromma jako jednu z nejzajímavějších osobností období vnitřních sporů mezi protestanty a doby rekatolizace v českých zemích. Zatímco v Německu je Frommovi věnována pozornost, současné české historické bádání jej zatím neprávem opomíjelo.


< zpět