Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ve varšavské Národní knihovně byl objeven doposud neznámý iluminovaný rukopis Epistolae beati Sidonii episcopi Clarimontis Arvenis, datovaný do roku 1440. Kodex obsahuje ornamentální iniciály a jednu iluminaci figurální. Rukopis je nepochybně českého původu; ornamentální systém je typickým projevem české iluminace 15. století. Výzdoba, jak ornamentální, tak především figurální, je poměrně značně kvalitní a slohově pokročilá. Rukopis prošel knihovnou Matyáše Korvína, jak dokládá dodatečně domalovaný erb na fol. 2r. Ornamentika odpovídá slohovému stupni reprezentovanému zejména dílem Mistra Šelmberské bible. Nejde jen o bordurovou floraturu, ale též o monochromní figury v dřících iniciál. Zajímavé jsou však především souvislosti s dílem Mistra Fridrichova breviáře, který, ač původem z Moravy, působil významnou část své profesionální dráhy v Dolních Rakousích. Postavám tohoto iluminátora se do značné míry blíží obličejová typika ve varšavském rukopise. O ztotožnění autorů sice patrně nelze uvažovat, ale v obecné rovině jde o doklad příbuzného slohového stupně, přechodu od doby pohusitské k pozdní gotice v užším slova smyslu.


< zpět