Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ikonograficky velmi zajímavý reliéf představuje vůbec nejstarší dochované řezbářské dílo s vyobrazením Nanebevzetí Panny Marie. Kompozičně vychází z norimberského Tucherova oltáře, ale zároveň bylo modifikováno hojně šířenými grafikami Mistra E. S. Reliéf pochází z konopišťské sbírky Ferdinanda d'Este, ve sbírce Národní galerie v Praze je od roku 1939. Stylová analýza podpořená závěry restaurátorského i přírodovědného průzkumu prokázala, že pražský reliéf vznikl v dílně tyrolského mistra Narcisse z Bolzana (doloženého v letech 1474-1517). Nejdůležitější komparativní analogie představují oltáře ve Völs am Schlern (datován 1488), Fiera di Primiero (148.[5]?) a reliéf s Nanebevzetím Krista (kolem roku 1490) ze sbírky Victoria and Albert Museum v Londýně. Na všech těchto dílech najdeme charakteristické obličejové typy se špičatými nosy i obdobné členění tuhých lámaných draperií. Reliéf Nanebevzetí Panny Marie z pražské Národní galerie vznikl ve stejném období jako jmenovaná díla, v druhé polovině osmdesátých let 15. století. Pro dílnu Narcisse z Bolzana je charakteristický eklektický přístup ve výběru jednotlivých motivů z různých grafických listů Mistra E. S., který se projevil také v komponování pražského reliéfu. Zajímavým prvkem na pražském díle je skála pod nohama Panny Marie. Ačkoli její výtvarné ztvárnění vychází z vyobrazení skály na grafickém listu L 169 od Mistra E. S., výběr tohoto motivu mohl být inspirován malbou Madona ve skalách (1483-1485) od Leonarda da Vinci, kterou namaloval pro milánského vévodu Ludovica il Moro a jež se stala záhy po svém vzniku velmi slavnou.


< zpět