Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Studie se zaměřuje na počátky díla Josefa Marii Olbricha, architekta slavného výstavního pavilonu Vídeňské secese. Sleduje práce, které umělec navrhl pro své rodné město Opavu a jeho okolí, kde prožil více než polovinu života. K nim patří projekt kostela v Melči, návrh uměleckoprůmyslového muzea, Niedermeyerovy kavárny a průčelí pro dům svého bratra.


< zpět