Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Monumentální výstava moravské a slezské pozdní gotiky a s ní spojené akce, které přinesly množství nových poznatků, vybízejí k uskutečnění ucelené syntézy, pojednávající souhrnně o výtvarném umění té doby v obou dotyčných zemích. Práce Ivo Hlobila, navrhující některá možná řešení, je podnětným příspěvkem k diskusi, jež k tomuto tématu vzniká.


< zpět