Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Článek Jindřicha Tomana poukazuje na skutečnost, že knižní obálky Štyrského a Toyen ze třicátých let se zabývají stejně závažnými tématy jako jejich volná tvorba, z čehož vyplývá, že na ně lze použít i stejná interpretační měřítka. Autor se soustřeďuje v kontextu dobových teoretických a kritických prací především na téma strachu, zděšení a podobných psychických stavů.


< zpět