Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ve třicátých letech vzniklo několik Štyrského textů zabývajících se kontroverzní osobou markýze de Sade. Autorka studie ukazuje, že jejich fragmentární ráz byl ve shodě se Štyrského surrealistickou estetikou, v níž hrály důležitou roli ruiny. Vlastní Štyrského fotografie ruin zámku La Coste se v závěru pokouší úžeji propojit s jeho textuálními fragmenty Sadovy biografie, a to pomocí Benjaminova pojmu aury.


< zpět