Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

V době ruské nadvlády v Polsku hrála v procesu rusifikace důležitou úlohu pravoslavná církev, která zde vystavěla velké množství kostelů. Příspěvek se hlouběji dotýká motivací jejich vzniku, jejich typologie a základní funkce, která nespočívala pouze v sakrálním účelu, nýbrž byla důležitým nástrojem politického boje.


< zpět