Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Studie si klade za cíl přesně zachytit dílčí etapy stavby věže svatovítské katedrály, a to na základě zdokumentování kamenických značek. Mimo jiné ukazuje, že nejstarší jihovýchodní opěrný pilíř musel stát již před rokem 1368 a že současná výška kamenného zdiva odpovídá stavu z roku 1419, kdy došlo k přerušení prací.


< zpět