Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Autor se zamýšlí nad důvody, které v pozdním 13. a ve 14. století vedly k převažujícímu typu transeptu doprovázenému věžemi, častému zejména v jižní Francii. Kromě toho, že takovýto transept pravděpodobně suploval nedokončenou loď se západním průčelím, hrála roli v jeho zřízení i tehdejší vzrůstající liturgická funkce kostelního chóru.


< zpět