Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Článek se dotýká v historických souvislostech problematiky bočních katedrálních vstupů, jejichž nutnost původně vyplynula ze základního uspořádání města, založeného na křížení hlavních osových komunikací. Na příkladech konkrétních katedrál ukazuje jednotlivá řešení i těžkosti, které vznikaly při jejich realizaci.


< zpět