Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Autor zprávy se zaměřuje na nedávno objevený obraz z depozitů kapucínského kláštera na Hradčanech, připsaný Petru Brandlovi. Vedle formálních a ikonografických aspektů si všímá dalších otázek, spojených s objednavateli díla i s jeho postavením v Brandlově rané tvorbě.


< zpět