Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dosud nepublikovaná pozdně středověká dřevořezba sv. Anny Samétřetí, jejíž provenience není známa, se do Národní galerie v Praze dostala ze soukromé sbírky. V Národní galerii byla pokládána za dílo Petra Breuera ze Cvikova (kolem let 1472-1541). Stylovou analýzou a komparací s příbuznými díly se však podařilo dokázat, že socha vnikla kolem roku 1515 v dílně Jörga Lederera z Kaufbeurenu (doložen 1499-1550). Sv. Anna Samatřetí z Národní galerie je dobovou variantou milostné sochy sv. Anny Samétřetí z tyrolského Reutte (kolem roku 1515), která však byla v pozdním baroku nenávratně přepracována. Dřevořezba z Národní galerie tak přestavuje jedinečný doklad původní podoby této významné a dosud uctívané sochy. Velmi cenná je také dochovaná raně renesanční polychromie sv. Anny Samétřetí z Národní galerie odhalená během restaurování v letech 2009-2010. Neobvyklé zavinutí hlavy sv. Anny poukazuje na inspiraci grafikou Sv. Anna s Pannou Marií z roku 1501 od Albrechta Dürera. Poměrně výjimečné zobrazení oblečeného dítěte také vychází z Dürerových grafických listů, hojně využívaných Lederovou dílnou i pro celkové kompozice oltářů (například v Latsch im Vintschgau).


< zpět