Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

V roce 2002 byly v přední místnosti ve druhém patře domu U Zlaté lilie odkryty gotické nástěnné malby. Autoři se v širších souvislostech zabývají jejich formálními aspekty, ikonografií a otázkou datování. Studie mapuje i základní etapy stavebního dění, jimiž objekt během staletí prošel.


< zpět