Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Soubor neznámých dokumentů k dílu Ignáce Ullmanna poskytuje důležité informace o tvorbě tohoto významného českého architekta. Na jejich základě mu lze přiřknout některá dosud nejistá autorství (Lannův palác, kupecká nemocnice, fasáda Španělské synagogy) a zároveň rozšířit katalog jeho díla o nové stavby. Vedle toho jsou publikované texty i zajímavým biografickým pramenem.


< zpět