Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Výraz prevít označuje typ středověkého visutého záchodu na konzolách, dnes nazývaného spíše pojmem prevét nebo privet. Autor ukazuje, jak se tyto záchody ve formě arkýřů uplatňovaly na průčelích některých staveb a dotýká se doby, kdy byly starší typy nahrazovány typy novými s vyzděnou odpadní šachtou, což se událo v roce 1555 na Pražském hradě.


< zpět