Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Maďarský časopis MA vznikl v Budapešti za první světové války a redigoval ho po celou dobu existence Lajos Kassák. Poté, co byl v roce 1919 v Maďarsku zakázán a ze země odešla velká část tamější inteligence, začal vycházet ve Vídni. V té době počala spolupráce s novými autory, díky nimž se periodikum stalo progresivní avantgardní platformou.


< zpět