Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Monumentální nástěnná malba na epištolní straně presbytáře minoritského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jihlavě zobrazuje přepadení dotyčného města v únoru roku 1402, kdy na něho zaútočila znepřátelená skupina šlechticů. Autoři zprávy dokládají, že jde o fresku z doby baroka, která je kopií původní malby z druhé čtvrtiny 15. století. Ta reprezentuje vůbec nejstarší známou vedutu v českých zemích.


< zpět