Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2004

Články

Maritta Iseler

Der Treppenaufgang am Rathaus in Görlitz - Ein Bauwerk bürgerlicher Repräsentation

Venkovní schodiště radnice ve Zhořelci - stavba měšťanské reprezentace

s. 474-489

Schodiště zhořelecké radnice představuje jedno z nejvýznamnějších renesančních děl dotyčného města. Podle nápisu bylo dokončeno roku 1537 a dekorovalo vchod k soudní síni. Příspěvek se zabývá v širším kontextu jeho stylovou a ikonografickou analýzou, přičemž poukazuje na skutečnost, že neexistují žádné důkazy pro tradované autorství jeho návrhu, přisuzovaného Wendelu Roskopfovi, ani pro sochařské ztvárnění připisované Andreasi Walterovi I.

< zpět
| resumé |

Štěpán Vácha

Barokní donátorské a zakladatelské scény v cisterciáckých klášterech v Čechách a na Moravě

Barocke Stiftungs- und Gründungsszenen
in Zisterzienserklöstern in Böhmen und Mähren

s. 490-505

Donátorské a fundátorské scény mají v ikonografii barokního umění zvláštní místo, jelikož oscilují mezi profánním a sakrálním zobrazením. Jejich tématem je buď odevzdání příslušných listin zakladatelem či donátorem mnichům, nebo určitá legendická událost. Článek sleduje roli těchto scén na konkrétních příkladech českých a moravských cisterciáckých klášterů (Osek, Plasy, Zbraslav, Sedlec), vysvětluje okolnosti jejich vzniku, význam, typologii a ikonografii.

< zpět
| resumé |

Irena Kossowska

The Cosmopolitan and National Idiom of Jewish Art
in the 1920s: École de Paris and Jung Idysz

Kosmopolitní a národní styl v židovském umění dvacátých let 20. století. École de Paris a Jung Idyš

s. 506-517

Studie ukazuje na příkladu dvou výtvarných skupin židovských umělců - École de Paris a Jung Idyš - jejich rozdílnou ideovou orientaci: kosmopolitní a národní. Zatímco École de Paris opustila problematiku národní, etnické a náboženské identity, Jung Idyš se pokoušela obnovit židovskou tradici a vytvářela novou ikonografii. Přesto existovala v obou skupinách společná vnitřní vazba toho, co lze označit jako "strategii identity".

< zpět
| resumé |

Vojtěch Lahoda

Alchymista a kouzelník. Josef Sudek a Emil Filla

Alchemist and Magician: Josef Sudek and Emil Filla

s. 518-536 

Příspěvek se zabývá tvůrčím dialogem mezi fotografem Josefem Sudkem a malířem Emilem Fillou. Kontakty obou umělců začali ve dvacátých letech a pokračovali až do sklonku Fillova života v roce 1953. Na Sudkových fotografiích (cyklus z Chrámu sv. Víta, zátiší, krajiny Českého středohoří, Skleněné labyrinty) jsou v textu sledovány obdobné principy, které užíval Filla ve svých dílech, čímž získává vztah obou umělců konkrétní obrysy.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Guido Carrai

Nuovi documenti su Giovanni Pieroni ed un'ipotesi per Palazzo Wallenstein

s. 537-542 

Zpráva přináší a interpretuje dosud neznámé dokumenty o architektovi Giovannim Pieronim. Na jejich základě formuluje novou hypotézu o stavbě Valdštejnského paláce.

< zpět
| resumé |

Zdeněk Kazlepka

Neznámá zátiší severoitalského původu ze zámku Uherčice

s. 542-546 

Šest zátiší severoitalské provenience, pocházejících z jihomoravského zámku Uherčice, patří nejen ke kvalitním dílům, ale má rovněž zajímavý původ. Čtyři z nich jsou většího formátu a jejich autorem je cremonský malíř Antonio Gianlisi il Giovane (1677-1727). Zbylá dvě zátiší menšího formátu s hudebními nástroji autor textu připisuje Cristoforu Munarimu (1667-1720).

< zpět
| resumé |

Recenze

Zuzana Všetečková

Elga Lanc, Die mittelalterlichen Wandmalereien
in der Steiermark

s. 546-549 

Mojmír Horyna

V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790

s. 549-553

Josef Válka

Pavel Preiss, Antonín Špork a barokní kultura v Čechách

s. 554-556

Vojtěch Lahoda

Iva Janáková (ed.), Ladislav Sutnar - Praha - New York - Design in Action

s. 557-559 

Ivan Muchka

Hubertus Kohle - Katja Kwastek, Computer, Kunst und Kunstgeschichte

s. 559-561 

Anotace

s. 562-563 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 563-567

Obsah LII. ročníku Umění

s. 568-569