Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2004

Články

Mojmír S. Frinta

Le portrait du Louvre de Jean le Bon

Portrét Jana Dobrého v Louvru

s. 402-413 

Portrét krále Jana Dobrého v pařížském Louvru je považován za dílo dvorního malíře Girarda ďOrleans. Autor studie dokazuje pomocí analýzy punců na okrajovém pruhu zlatého pozadí, že jde o práci, kterou vytvořil umělec ze Středozemí. Konkrétně to mohl být Ital nebo Katalánec, jenž přišel přes Barcelonu do jižní Francie, kde obdržel tuto zakázku. Na italského tvůrce ukazují vedle punců i další rysy obrazu.

< zpět
| resumé |

Kaliopi Chamonikola

K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama

Zur Identität Architekten und Bildhauers Anton Pilgram

s. 414-426 

Článek shrnuje dosavadní stav bádání o architektu a sochaři Antonu Pilgramovi. Tato problematika prošla v poslední době výraznými změnami, a je tudíž žádoucí nynější situaci kriticky reflektovat. Jedním z podstatných výsledků nových studií bylo vyvrácení Pilgramova autorství kostela sv. Kiliána v Heilbronnu.

< zpět
| resumé |

Kateřina Horníčková

The Rembrandt Battle: the Search for National Art in Weimar Germany

Bitva o Rembrandta. Hledání národního stylu ve výmarském Německu

s. 427-434

Příspěvek sleduje posun v recepci a interpretaci Rembrandtova díla od nacionalistických a antisemitských výkladů přes pokusy vysvětlit jeho malířský postup jako snahu o vyjádření identity modelů až po nacionálně podbarvenou koncepci barvy a stylu. Na širším pozadí meziválečného sporu o Rembrandta zároveň poukazuje na komplikované prosazování empiricko-kritického přístupu v německých dějinách umění.

< zpět
| resumé |

Kimberly Elman Zarecor

Jiří Kroha Reconsidered

Jiří Kroha přehodnocený

s. 435-444

Náhlé ukončení profesionální kariéry Jiřího Krohy dosud představovalo neznámou stránku jeho života. Prostřednictvím nalezených pramenů ve Státním ústředním archivu v Praze jsou ve studii ozřejměny ideologické důvody, které vedly v roce 1956 ke zrušení Mistrovského ateliéru národního umělce Jiřího Krohy (MANU) a jeho odchodu do ústraní. Od té doby tvůrce vystupoval již jen jako příležitostný poradce památkářů a zabýval se dějinami sovětské architektury.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Blanka Kubíková

Kopie Candidova Zvěstování Panně Marii. Nová akvizice Muzea umění Olomouc

s. 445-449

Muzeum umění Olomouc zakoupilo loňského roku na aukci dosud nepublikovaný obraz Zvěstování Panně Marii. Dílo je kopií malby Pietera de Witte ml., zvaného Candid, která se dochovala pouze prostřednictvím rytiny Johanna Sadelera. Autorka se věnuje stylovému rozboru dotyčného obrazu, a to především z hlediska jeho vztahu k nezachovanému Candidovu originálu.

< zpět
| resumé |

Arkadiusz Wojtyła

Projekt náhrobku od Kiliána Ignáce Dientzenhofera v Karlových Varech. Neznámý doklad architektovy tvorby

s. 449-452

Zpráva informuje o nerealizovaném záměru zřízení náhrobku hraběte Georga Esterházyho, provedeného podle projektu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera a umístěného v karlovarském kostele sv. Máří Magdalény. Měl sestávat z architektonické konstrukce, na níž by stála postava zesnulého z bílého mramoru. Je zřejmé, že takový projekt předpokládal účast některého z barokních sochařů: ne-li přímo Matyáše Brauna, pak jiného mistra jeho úrovně, s nímž Dientzenhofer spolupracoval.

< zpět
| resumé |

Igor Votoupal

K původu malířů Josefa (1730-1802) a Václava (1733-1799) Kramolínů

s. 452-454

Autor sleduje rodokmen bratří Josefa a Václava Kramolínů. Vyvrací teze rakouského badatele Carla Nödla včetně předpokládaného italského původu rodiny a dochází k závěru, že otcem jejich otce Josefa byl mlynář Ondřej (Andres) Kramolín, nymburský měšťan a starší obecní, který zemřel v roce 1726 a jehož život je v příspěvku detailněji popsán.

< zpět
| resumé |

Recenze

Ladislav Kesner ml.

Michael Baxandall, Stíny a světlo. Umění a vizuální zkušenost

s. 454-456

Ivo Hlobil

Thomas Flum, Der spätgotische Chor des Freiburger Münsters: Baugeschichte und Baugestalt

s. 456-458

Martin Mádl

Alena Volrábová, Německá kresba 15.-16. století. Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky

s. 458-460

Otto M. Urban

Petr Wittlich (ed.), Jan Preisler 1872-1918

s. 460-463

Jindřich Vybíral

Christopher Long, Josef Frank. Life and Work

s. 463-465

Anotace

s. 466-467

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 467-469