Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2004

Články

Roman Prahl

K počátkům a předpokladům dějin umění (František Lothar Ehemant)

Zu den Anfängen und Voraussetzungen der Kunstgeschichte (Franz Lothar Ehemant)

s. 3-10

Článek se věnuje osobě Františka Lothara Ehemanta (1748-1782) a jeho vlivu na vznik dějin umění jako vědecké disciplíny. Sleduje jeho aktivity, které často souvisely se zájmem o gotické umění. Souběžně s analýzou Ehemantových publikací se dotýká jeho metodologických východisek. V této spojitosti upozorňuje na Ehemantovo originální převzetí Wincelmannova schématu vývoje při výkladu geneze českého umění.

< zpět
| resumé |

Karel Srp

Nepovědomé body. Josef Šíma, Richard Weiner a skupina Le Grand Jeu

Unfamiliar Points. Josef Šíma, Richard Weiner and the Group Le Grand Jeu

s. 11-36

Básník a novinář Richard Weiner a malíř Josef Šíma byli v druhé polovině dvacátých let v úzkém kontaktu se skupinou Le Grand Jeu. Příspěvek si všímá vzájemných vztahů mezi jejich tvorbou a francouzskými příslušníky skupiny, k nimž náleželi René Daumal či Roger Gilbert-Lecomte. V případě Šímy poukazuje na konkrétní výtvarná díla, v nichž se programové tvůrčí principy skupiny Le Grand Jeu odrážejí.

< zpět
| resumé |

Tomáš Winter

Od idyly ke krajině temnoty a příšer. České středohoří Emila Filly

From Idyll to Landscape of Darkness and Spectres: the České středohoří in the Work of Emil Filla

s. 37-51

V díle Emila Filly zaujímají zvláštní místo krajiny Českého středohoří, které vznikaly na sklonku umělcova života v letech 1947-1952. Studie interpretuje tato díla na pozadí dobových společenských a politických událostí. Ukazuje, že je nelze spojovat se socialistickým realismem, nýbrž že představují antitezi k tehdejšímu oficiálnímu umění.

< zpět
| resumé |

Piotr Piotrowski

Agoraphobia after Communism

Postkomunistická agorafobie

s. 52-60

Stať se zaměřuje na problematiku veřejného prostoru v kontextu nynější situace v Polsku. Zatímco v časech komunistické totality zde katolicismus reprezentoval společný protirežimní postoj, v současném uspořádání hraje ve vztahu k prezentaci výtvarného umění zápornou roli. Autor uvádí několik příkladů persekuce umělců a cenzurování jejich děl z ryze náboženských důvodů.

< zpět
| resumé |

Archiv

John Nash

Pygmalion and Medusa: an Essay on Picasso´s Les Demoiselles ďAvignon

s. 61-67

Text je jednou z Nashových studií, které vznikly v letech 1970-1988 a zabývaly se interpretací obrazu Pabla Picassa Avignonské slečny (1907). Autor ho přednesl 24. června 1970 ve vysílání rádia BBC, nebyl však dosud publikován.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Pavel Štěpánek

Kristus jako zajatec. Poznámka k ikonografii sochy španělského Medinaceliského Krista v kostele trinitářů na Novém Městě v Praze

s. 67-75

V pražském kostele sv. Trojice ve Spálené ulici na Novém Městě se vyskytuje ojedinělý ikonografický typ Krista jako zajatce. Jeho kořeny spadají do přelomu 16. a 17. století. Příspěvek vysvětluje tento motiv na pozadí historie a působení řádu trinitářů.

< zpět
| resumé |

Marie Rakušanová

Cesta Emila Filly, Antonína Procházky a Friedricha Feigla v roce 1906 po Evropě

s. 75-87

Ačkoli je známo, že Emil Filla, Antonín Procházka a Friedrich Feigl vykonali v roce 1906 cestu po Evropě, nepokusil se dosud nikdo o její přesnou rekonstrukci. Snahou autorky je zevrubně zmapovat předpokládaný průběh cesty, upozornit na důležité zastávky i možné kontakty s konkrétními uměleckými díly.

< zpět
| resumé |

Recenze

Milena Bartlová - Hynek Látal - Dana Stehlíková

Lothar Schultes - Bernhard Prokisch (ed.) Gotik Schätze Oberösterreich

s. 87-91

Milada Studničková

Veronika Pirker-Aurenhammer, Das Gebetbuch für Herzog Albrecht V. von Österreich (Wien, ÖNB, Cod. 2722)

s. 91-93

Ondřej Chrobák

Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), Václav Brožík (1851-1901)

s. 93-95

Tomáš Winter

Jack Flam - Miriam Deutch (ed.), Primitivism and Twentieth-Century Art. A Documentary History

s. 95-99

Anotace

s. 99-101

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 101-104

Zásady úpravy textů v časopise Umění

s. 105