Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2005

Články

Martina Kratochvílová

K provenienci Křižovnického a Staroměstského graduálu

Zur Provenienz des Kreuzherren- und des Altstädter Graduales

s. 323-334 

Článek se věnuje dvěma iluminovaným rukopisům z druhé poloviny 16. století, které jsou majetkem Národní knihovny v Praze. Zatímco u Křižovnického graduálu poopravuje jeho dosavadní předpokládanou provenienci, Staroměstský graduál identifikuje s konkrétním staroměstským literárním bratrstvem.

< zpět
| resumé |

Jana Zapletalová

Mezi Boloňou a Krakovem. Život a dílo italského malíře Innocenza Montiho (1653-1710)

Between Bologna and Krakow: The Life and Work of the Italian Painter Innocenzo Monti (1653-1710)

s. 335-346 

Italský malíř Innocenzo Monti pracoval během života v několika evropských zemích. Na Moravě se podílel ve spolupráci se štukatérem Baldassarrem Fontanou zejména na výzdobě premonstrátské knihovny v Klášterním Hradisku poblíž Olomouce. Příspěvek si všímá Montiho životních osudů, jeho nejdůležitějších prací i jejich kolísavé kvality.

< zpět
| resumé |

Adam Hnojil

Pomníková tvorba sochaře Josefa Maxe (1804-1855) ve druhé čtvrtině 19. století. Ideologický kontext kultury

Die Denkmäler des Bildhauers Josef Max (1804-1855) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der ideologische Kontext der Kultur

s. 347-365 

Josef Max patří k okruhu německých sochařů ze severních Čech, jejichž tvorba byla dosud opomíjena. Autor studie poukazuje na ideologické pozadí těchto postojů a pokouší se Maxova díla, z nichž nejznámějším je pražský pomník císaře Františka I., rehabilitovat v českém i evropském kontextu.

< zpět
| resumé |

Tomáš Hříbek

Karel Teige and the ´wissenschaftliche Weltauffassung´

Karel Teige a "wissenschaftliche Weltauffassung"

s. 366-384 

Článek reaguje na polemiku mezi Simone Hainovou a Rostislavem Šváchou ohledně Teigovy spřízněnosti s logickým empirismem, o níž hovořila Hainová, zatímco Švácha ji odmítl. Autor ukazuje, že názory Hainové jsou neudržitelné. Zároveň oponuje Šváchovi, že doktrinářská absence logického empirismu u Teiga neznamená, že u něho nenalezneme některá širší východiska, s touto tendencí společná.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Lubomír Konečný

Prolegomena k interpretaci lodžie Valdštejnského paláce v Praze

s. 385-388 

Přestože byla Valdštejnskému paláci v Praze věnována poslední dobou zvýšená pozornost, nepodařilo se dosud přesvědčivě vysvětlit vizuální a literární zdroje ani smysl výzdoby jeho saly terreny. Zpráva přináší nový způsob čtení tohoto díla a spojuje hlavní fresky na západní stěně s událostmi Trójské války.

< zpět
| resumé |

Tomáš Malý - Radka Miltová

Svět "historií" v osvícenské době - umělecký odkaz Josefa Ceregettiho

s. 388-395 

Mezi několika zajímavými osobnostmi královského města Chrudimi v letech 1750-1850 působil malíř a "písmák" Josef Ceregetti. Autoři studie se zaměřují na jeho literární díla, z nichž nejznámější je Historia chrudimská, nejstarší kronika města Chrudimi, zachycující události let 888-1789.

< zpět
| resumé |

Polemika

Roman Lavička

Jihočeské pozdně gotické kostely. Reakce na článek Hynka Látala

s. 395-400 

Hynek Látal

Odpověď Romanu Lavičkovi

s. 401-402 

Recenze

Milena Bartlová

Michael V. Schwarz, Visuelle Medien im christlichen Kult

s. 402-405

Zuzana Všetečková

Hartmut Scholz - Ivo Rauch - Daniel Hess (ed.), Glas. Malerei. Forschung. - Hartmut Scholz, Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Mittelfranken und Nürnberg (extra muros)

s. 405-409 

Ivo Kořán

Sylva Dobalová, Mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou. Pašijový cyklus Karla Škréty

s. 409-411 

Rostislav Koryčánek

Vladimír Šlapeta - Pavel Zatloukal, Lubomír Šlapeta (1908-1983) - Čestmír Šlapeta (1908-1999). Architektonické dílo

s. 412-414 

Anotace

s. 415-416

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 416-422