Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2005

Články

Ladislav Kesner ml.

Imaginace a výtvarné umění: nové perspektivy starého vztahu

Imagination and the Plastic Arts: New Perspectives
on an Old Relationship

s. 207-226

Článek se zabývá dekonstrukcí mýtu imaginativního umění a vidění za účelem otevření cesty k funkčnímu užití pojmu imaginace v diskursu o genezi a vnímání výtvarných děl. Pozornost je zaostřena zejména na nové poznatky o fungování lidské mysli a mozku v souvislosti se současnou teorií vidění.

< zpět
| resumé |

Martin Zlatohlávek

On the Threshold of the Baroque in Tuscany (Florence, Pisa, Siena) - 1574-1606. Drawings from Czech Public Collections

Na prahu baroka v Toskáně (Florencie, Pisa, Siena) - 1574-1606. Kresby z českých veřejných sbírek

s. 227-246

Příspěvek zachycuje práce toskánských umělců z období konce renesance a počátku baroka, které se nalézají v českých veřejných sbírkách. Jde o kresby Federica Zuccariho, Santiho di Tita, Domenica Crestiho, Andrey Boscoliho, Agostina Ciampelliho, Francesca Vanniho, Jacopa Ligozziho a Cristofana Alloriho.

< zpět
| resumé |

Albert Boesten-Stengel

Bildniszeichnungen in Prag aus der Werkstatt des Federico Zuccari

Portrétní kresby v Praze z dílny Federica Zuccariho

s. 247-256 

Ve sbírce Národní galerie v Praze se nacházejí čtyři italské kresby, které autor vztahuje na základě jejich rozboru k okruhu prací Federica Zuccariho. Jsou to portréty benátského malíře Giorgia da Castelfranca, emiliánského malíře Correggia, humanisty Annibala Cary a florentského malíře Francesca Salviatiho.

< zpět
| resumé |

Tomáš Winter

Od kubismu k mýtu. Zbojnické písně Emila Filly

From Cubism to Myth. The Bandit Songs of Emil Filla

s. 257-272 

Zvláštní kapitolou pozdního díla Emila Filly je cyklus slovenských zbojnických písní, které pocházejí z let 1948-1951. Článek rozkrývá pozadí jejich vzniku a interpretuje je ve vztahu k mýtu, k jehož zobrazení Filla inklinoval a který se projevil v osobité struktuře a formě dotyčných prací.

< zpět
| resumé |

Archiv

Martin Krummholz

Obrazová sbírka Jana Václava Gallase

s. 273-285

Text přináší tři inventáře gallasovské sbírky obrazů. Tyto soupisy, které vznikly krátce po smrti Jana Václava Gallase v letech 1719-1721, jsou doplněny poznámkami a komentářem Martina Krummholze.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Michal Šroněk

Johann Blumberger - vyšívač v rudolfínské Praze a v saském exilu

Johann Blumberger - ein Sticker im Rudolfinischen Prag und im sächsischen Exil

s. 285-295 

Zpráva referuje o životě a díle vyšívače Johanna Blumbergera, který působil v Praze v letech 1596-1625 a stal se jedním z komorních vyšívačů císaře Rudolfa II.

< zpět
| resumé |

Recenze

Petr Wittlich

Hans Belting, Bild-Anthropologie. Entwűrfe für eine Bildwissenschaft

s. 295-298

Petr Kratochvíl

Dalibor Veselý, Architecture in the Age of Divided Representation. The Question of Creativity in the Shadow of Production

s. 299-303 

Hana Hlaváčková

Ulrike Jenni - Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen III (ca. 1350-1450)

s. 303-306 

Kateřina Jandová

Paris 1400. Les arts sous Charles VI

s. 306-310 

Jiří Roháček

Andreas Zajic, "Zu ewiger gedächtnis aufgericht"

s. 310-312 

Anotace

s. 312-314 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 314-315