Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2005

Články

Ivo Hlobil

Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let 1340-1345)

Eine unbekannte Löwenmadonna vom Meister der Madonna von Michle (um 1340-1345)

s. 3-20

Článek představuje dřevěnou sochu Madony na lvu, kterou zakoupila Národní galerie v Praze. Jde o významné dílo Mistra michelské Madony, pocházející z nejmenované sbírky v Klosterneuburgu u Vídně. Autor textu ho datuje do let 1340-1345 a detailně interpretuje jeho stylový i ikonografický charakter vzhledem k dalším příbuzným plastikám té doby.

< zpět
| resumé |

Jindřich Vybíral

Charles F. A. Voysey's Forgotten Designs for Southern Moravia

Zapomenuté projekty Charlese F. A. Voyseyho pro jižní Moravu

s. 21-33 

V roce 1912 navrhl architekt Charles Francis Annesley Voysey rodinou hrobku a roku 1922 venkovské sídlo pro jihlavského podnikatele Karla Löwa, vlastníka největších textilních továren na západní Moravě. Tyto návrhy byly dosud pokládány za nerealizované. Příspěvek poukazuje na to, že venkovský dům byl v pozměněné podobě proveden v Henčově u Jihlavy a že Voyseymu lze připsat i Löwovu hrobku na jihlavském hřbitově z roku 1915.

< zpět
| resumé |

Gerardo Brown-Manrique

Three Houses in Northeastern Bohemia by Fürth and Mühlstein

Tři vily od Fürtha a Mühlsteina v severovýchodních Čechách

s. 34-43 

K zajímavým realizacím dvojice architektů Victora Fürtha a Arnošta Mühlsteina patří tři vily v severozápadních Čechách, objednané v třicátých letech 20. století textilními průmyslníky: Bermanova vila v Hronově (1933), Löwenbachova vila v Náchodě (1934) a Bondyho vila v Malé Skalici (1936). Studie analyzuje architekturu všech tří objektů, přičemž zaměřuje pozornost na nejpozoruhodnější z nich: Löwenbachovu náchodskou vilu.

< zpět
| resumé |

Ladislav Kesner ml.

Archivy vnímání. Krajina v procesuálních svitcích Miloše Šejna

Archives of Perception: the Landscape in the Processional Scrolls of Miloš Šejn

s. 44-60

V letech 1983-1989 vytvořil Miloš Šejn soubor asi padesáti procesuálních svitků s tématem krajiny. Autor článku je interpretuje v širším kontextu obecné problematiky vnímání a dotýká se některých starších příbuzných řešení (Tao-ťi, Caspar David Friedrich), spočívajících v zobrazení radikálního subjektivního prožitku krajiny skrze obraz krajiny samé.

< zpět
| resumé |

Archiv

Karel Srp

"I tento dopis mi pošlete zpět…" Z korespondence Jana Zrzavého

s. 61-69

Edice uveřejňuje dva dopisy Josefa Váchala Janu Zrzavému a Zrzavého dopisy Váchalovi, Janu Konůpkovi a Jakubu Demlovi. Publikovaný soubor pochází z let 1910-1913 a je uložen v soukromé sbírce. Komentářem ho opatřil Karel Srp.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Wojciech Marcinkowski

Silesiaca Bohemiae. Zu den breslauer Retabeln in Böhmen

s. 69-75

Zpráva pojednává o retáblu hlavního oltáře děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi a oltářním retáblu z farní budovy téhož města, datovaných do první poloviny 16. století. Tyto řezby srovnává s příbuznými díly české i evropské provenience a dochází k závěru, že byly vytvořeny v Beinhartově dílně ve Vratislavi. Upozorňuje i na slezské kořeny reliéfu Svaté rodiny z Národního muzea v Praze.

< zpět
| resumé |

Tomáš Winter

Nebezpečné sousedství? Joe Hloucha, Emil Filla a surrealisté

s. 76-86 

V roce 1935 se uskutečnila v SVU Mánes výstava etnické sbírky Joe Hlouchy a děl Emila Filly. Příspěvek si na jejím pozadí všímá tehdejší interpretace vztahů mezi modernismem a tzv. primitivním uměním. Vedle toho ozřejmuje Hlouchovy kontakty s českými moderními umělci, kteří od něho získávali etnické objekty do svých sbírek.

< zpět
| resumé |

Recenze

Pavel Kalina

Alexander Markschies, Icons of Renaissance Architecture

s. 86-89

Martin Pavlíček

Marie Schenková - Jaromír Olšovský, Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska

s. 89-90

Josef Vojvodík

Helena Lorenzová - Taťána Petrasová (ed.), Biedermeier
v českých zemích

s. 91-95 

Marie Rakušanová

Karel Srp - Jana Orlíková, Jan Zrzavý. - Karel Srp (ed.),
Jan Zrzavý. O něm a s ním. Antologie textů Jana Zrzavého a o Janu Zrzavém

s. 95-98

Tomáš Winter

Zita Kostrová, Mikuláš Galanda. - Katarína Bajcurová (ed.), Fulla 2002

s. 98-101 

Anotace

s. 101-102

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 103-106 

Zásady úpravy textů v časopise Umění

s. 107