Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1999

Články

Jana Hrbáčová

Královské koruny v české deskové malbě od poloviny 14. století do poloviny 15. století

Königliche Kronen in der böhmischen Tafelmalerei von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts

s. 446-452

Článek sleduje dosud nezpracované téma královských korun, nalézajících se na českých deskových obrazech 14. a 15. století. Autorka určuje a interpretuje jednotlivé typy charakteristické pro dané období v kontextu evropského gotického umění, a to ve vztahu ke korunovačním klenotům, královským pečetím a korunám, jež byly součástí relikviářových bust.

< zpět
| resumé |

Andrzej Kozieł

Why Did Michael Willmann Study Proportions of Children's Bodies? A Few Remarks on the Artist's Notes from the Strahov Library, Prague

Proč Michael Willman studoval proporce dětských těl? Úvaha o umělcových poznámkách ve Strahovské knihovně v Praze

s. 453-471

Mezi vlastními poznámkami Michaela Willmanna, uloženými ve Strahovské knihovně v Praze, se nalézá několik tabulek, zachycujících proporce dětských těl ve věku od jednoho měsíce do patnácti let. Malíř tímto měřením, které provedl v roce 1677, reagoval na traktát Gualtera Hermenia Rivia, vycházející z renesančních teorií G. B. Albertiho a Pomponia Gaurica. Autor studie se podrobně věnuje výsledkům i vlastním motivacím Willmannova pozorování, postrádajícího obecné shrnující závěry.

< zpět
| resumé |

Kateřina Cirglová

Jakub Eberle - sochař pozdního českého baroka

Jakub Eberle - Bildhauer des böhmisches Spätbarock

s. 472-493

Jakub Eberle (1718-1783) byl jedním z významných českých pozdně barokních sochařů. Autorka příspěvku líčí souhrnně umělcův život a dílo. Nově Eberlovi připisuje některé práce, z nichž většina je soustředěna v severozápadních Čechách, odkud sochař pocházel a kde také zemřel.

< zpět
| resumé |

Jindřich Vybíral

Podhorská architektura Josefa Hoffmanna

Die Architektur Josef Hoffmanns im Jeseník-Gebirgsvorland

s. 494-511

Studie se věnuje třem stavbám Josefa Hoffmanna v podhůří Jeseníků, patřícím k nejvýznamnějším pracím, které architekt vytvořil na území Čech a Moravy. Jde o venkovské sídlo rodiny Primavesi v Koutech nad Desnou, dům Sigmunda Berla v Bruntále a dům Fritze Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem. Autor článku líčí okolnosti vzniku staveb a zkoumá jejich stylová východiska na základě analýzy užitých architektonických forem a vlastních Hoffmannových textů. Kromě toho se zabývá osobami stavebníků, jejichž kulturní a ideologické přesvědčení se mohlo promítnout do výsledné podoby jednotlivých objektů.

< zpět
| resumé |

Christina Lodder

Seeing Red: Lissitzky's Abstract Cabinet and the Ideology of Display

Rudý pohled: abstraktní kabinet El Lissického a ideologie výstav

s. 512-520

Příspěvek si všímá El Lissického aktivit na poli organizování a instalování výstav abstraktního umění ve dvacátých letech. Instalace umělec koncipoval s novým experimentálním přístupem, zaměřujícím se na vytvoření interaktivního prostoru, odrážejícího Lissického teoretická východiska. Umělcovi nešlo pouze o aktivní zapojení diváka do výstavního prostředí, ale i o manifestování svého revolučního přesvědčení.

< zpět
| resumé |

Rozhovory

Martina Pachmanová

Writing History "Otherly": Interview with Linda Nochlin

s. 521-524

Martina Pachmanová

Calling History Writing Into Question: Interview with Natalie Kampen

s. 524-528

Zprávy

Jan Randáček

Liberecká architektura 1895-1938

s. 528-537

Zpráva mapuje v širším kontextu vývoj liberecké architektury v rozpětí let 1895-1938. Prostřednictvím zachycených staveb autor dokládá, že liberecká architektura daného období nepřekročila co do významu regionální hranice. Výjimku tvoří pouze několik prací, projektovaných mimolibereckými architekty. K nim patří dvě důležité stavby třicátých let: obchodní dům Baťa od Vladimíra Karfíka a obchodní dům Jiskra od Jana Gillara.

< zpět
| resumé |

Recenze

Karel Stejskal

Tomáš Krejčík, Pečeť v kultuře středověku

s. 537-540

Martin Zlatohlávek

Milan Togner, Paolo Pagani. Kresby. Drawings - Federica Bianchi (ed.), Paolo Pagani (1655-1716)

s. 541-544

Věra Naňková

Barocke Architektur in Böhmen...

s. 545-547

Jiří Kroupa

Mojmír Horyna, Jan Blažej Santini-Aichel

s. 547-552

Damjan Prelovšek

Zrození metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890-1937

s. 553-554

Anotace

s. 554-556

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 556-558

Obsah ročníku XLVII Umění

s. 559-560