Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2000

Články

Jaromír Neumann

Trevisaniho modelletto pro litomyšlské Ukřižování

Trevisanis Modelletto für die Leitomischler Kreuzigung

s. 394-406

Velký obraz Francesca Trevisaniho Ukřižování s Matkou Boží Bolestnou, sv. Máří Magdalénou a sv. Janem Evangelistou z piaristického kostela v Litomyšli byl zničen požárem v roce 1775. Toto dílo působilo v 18. století jako jeden z malířských prototypů Ukřižování, přičemž ovlivnilo i tehdejší sochařství. Článek pojednává o dosud neznámém modellettu k této práci, které se nalézá v oblastním muzeu v Teplicích.

< zpět
| resumé |

Jindřich Vybíral

Die Wurzeln des Lorbeers: Anfänge und Quellen des architektonischen Schaffens von Joseph Maria Olbrich

Kořeny vavřínu. Počátky a zdroje architektonické tvorby Josefa Marii Olbricha

s. 407-422

Studie se zaměřuje na počátky díla Josefa Marii Olbricha, architekta slavného výstavního pavilonu Vídeňské secese. Sleduje práce, které umělec navrhl pro své rodné město Opavu a jeho okolí, kde prožil více než polovinu života. K nim patří projekt kostela v Melči, návrh uměleckoprůmyslového muzea, Niedermeyerovy kavárny a průčelí pro dům svého bratra.

< zpět
| resumé |

Karel Srp

Zóny vizuality. Jaroslav Rössler: kresba, foto, rádio.

Visual Zones. Jaroslav Rössler: Drawing, Photo, Radio.

s. 423-434

Jaroslav Rössler náležel k jednomu z prvních fotografů, který vytvořil autoportrét s motivem rádia. Mimoto si příspěvek všímá dalších prací, v nichž Rössler využil tohoto námětu, ať jde o fotografie, kresby či koláže. Dotyčná díla jsou interpretována na pozadí dobových teorií Karla Teiga a dalších autorů, zabývajících se rádiem a rozhlasovým vysíláním v textech z období poetismu.

< zpět
| resumé |

Tomáš Winter

Primitivové, děti, šílenci a média. K recepci umění přírodních národů a příbuzných projevů v Čechách třicátých let

Primitive Peoples, Children, Madmen and Media. The Reception of Aboriginal Art and Similar Manifestations in the Czech Lands in the Thirties.

s. 435-452

Článek se věnuje recepci primitivního umění a blízkých projevů, k nimž patří dětská a medijní kresba, práce choromyslných a lidové umění. Jelikož zaostřuje pozornost na české prostředí třicátých let, pojednává zejména o surrealistech a Josefu Čapkovi, jehož celoživotní zájem o tento druh tvorby právě tehdy krystalizuje vydáním knihy Umění přírodních národů (The Art of Aboriginal Peoples).

< zpět
| resumé |

Archiv

Martin Krummholz

"Tedy z šílené bědy nitra a lásky naší orat a sít zbývá..."

s. 453-461

Studie přináší dosud neznámý text z Archivu Národní galerie v Praze. Její autor ho z grafologického, stylistického a obsahového hlediska připisuje Františku Bílkovi a objasňuje širší souvislosti a důvody jeho vzniku, v nichž sehrály roli tehdejší umělcovy vztahy s Františkem Suchardou.

< zpět
| resumé |

Pavla Sadílková

Zápisníky Vincence Kramáře

s. 461-469

Ve fondu Vincence Kramáře, uloženém v Ústavu dějin umění AV ČR, jsou mimo jiné soustředěny konvoluty poznámek z Itálie a z Paříže. Studie se věnuje především jejich vztahu ke Kramářovým odborným zájmům a jeho sběratelské činnosti.

< zpět
| resumé |

Recenze

Hana Hlaváčková

Andreas Fingernagel, Die illuminierten lateinischen Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin, 4.-12. Jahrhundert

s. 469-471

Pierre-Yves Le Pogam

Ivo Hlobil (ed.), Ultimi fiori del Medioevo. Dal Gotico al Rinascimento in Moravia e nella Slesia

s. 471-474

Jiří Urban

Vojtěch Lahoda (ed.), Zdenek Rykr 1900-1940. Elegie avantgardy

s. 474-477

Josef Vojvodík

Jindřich Heisler. Z kasemat spánku (eds. František Šmejkal - Karel Srp - Jindřich Toman)

s. 477-480

Martina Pachmanová

Ladislav Kesner ml., Muzeum umění v digitální době

s. 480-482

Anotace

s. 482-484

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 484-487

Obsah XLVIII. ročníku Umění

s. 488-489