Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2001

Články

Anežka Merhautová

Über das Schicksals des Bischofsrings

Příběh biskupského prstenu

s. 102-106

Studie pojednává o biskupském prstenu ze zlaceného stříbra, chovaném v pokladu svatovítské katedrály. Autorka dovozuje, že jde pravděpodobně o prsten, jímž byl při své investuře v roce 983 obdarován Vojtěch císařem Otou II. Zároveň sleduje další osudy této výjimečné práce, která nemá mezi známými biskupskými prsteny bližší analogie.

< zpět
| resumé |

Karel Stejskal

Sibyly v písemnictví a malířství českého středověku

Sibyls in the Literature and Painting of the Middle Ages in Bohemia

s. 107-123

Článek se soustřeďuje na téma Sibyl v českém středověkém malířství a písemnictví. Prostřednictvím jednotlivých příkladů se zabývá vývojem tohoto námětu v 14. a 15. století, kdy se častěji vyskytoval v knižní i nástěnné malbě. Zvýšená pozornost je věnována zobrazení ve Smíškovské kapli v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, jež vzniklo v letech 1485-1492.

< zpět
| resumé |

Alena Volrábová

Sv. Kateřina Alexandrijská - ješitná, čistá, moudrá či jaká vlastně? Ikonografické poznámky ke svatokateřinskému cyklu Mistra litoměřického oltáře

Die heilige Katharina von Alexandrien - eitel, rein, weise oder eigentlich? Ikonographische Anmerkungen zum Katharinenzyklus des Meister Leitmeritzer Altars

s. 124-131

Cyklus deskových obrazů z legendy o sv. Kateřině obsahuje ikonograficky výjimečnou scénu tzv. Ješitnosti, zachycující dotyčnou světici se zrcadlem. Tento motiv autorka textu hlouběji analyzuje a navrhuje nové čtení jeho významu, podepřené dalšími sémantickými prvky svatokateřinského cyklu.

< zpět
| resumé |

Liliane Meffre

Carl Einstein et Daniel-Henry Kahnweiler: leur conception du cubisme

Carl Einstein , Daniel-Henry Kahnweiler a jejich pojetí kubismu

s. 132-136

Carl Einstein a Daniel-Henry Kahnweiler patřili k významným teoretikům, kteří zasáhli do vývoje kubismu. Příspěvek zachycuje nejen jejich společné postoje, ale i odlišné přístupy v pojetí modernismu a chápání uměleckého díla. Vedle toho připomíná roli Kahnweilerova zákazníka a přítele Vincence Kramáře.

< zpět
| resumé |

Owen Harrod

Villa Traub in Prague (1928): Bruno Paul and Pragmatic Functionalism

Traubova vila v Praze (1928): Bruno Paul a pragmatický funkcionalismus

s. 137-150

Příspěvek se detailně zabývá pražskou vilou, navrženou v roce 1928 německým architektem Bruno Paulem pro průmyslníka Edmunda Trauba. Tuto stavbu, odlišující se od tehdejších realizací v osadě Baba, chápe autor článku jako reprezentaci pragmatického funkcionalismu a jako záměrnou konfrontaci s idealismem avantgardy.

< zpět
| resumé |

Lenka Tichá

Středoevropská architektura v letech 1956-1963 a bruselský styl

Central European Architecture between 1956-1963 and the Brussels Style

s. 151-160

Článek se dotýká problematiky středoevropské architektury a tzv. bruselského stylu, pojmenovaného podle mezinárodní výstavy EXPO 1958. Výstavní pavilony formálně inspirovaly jak české architekty počátku 60. let (Karel Prager), tak tvůrce z dalších zemí střední Evropy, jimž studie věnuje náležitý prostor.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Petr Svojanovský

Neznámý obraz Petra Brandla a loretánské bratrstvo Ježíše, Marie a Josefa

s. 161-173

Autor zprávy se zaměřuje na nedávno objevený obraz z depozitů kapucínského kláštera na Hradčanech, připsaný Petru Brandlovi. Vedle formálních a ikonografických aspektů si všímá dalších otázek, spojených s objednavateli díla i s jeho postavením v Brandlově rané tvorbě.

< zpět
| resumé |

Recenze

Karel Srp

Keith Moxey, The practise of Persuasion

s. 173-176

Zuzana Všetečková

Iva Rosario, Art and Propaganda: Charles IV of Bohemia 1346-1378

s. 176-178

Markéta Gallová

Marina Dmitrieva - Karen Lambrecht, Krakau (eds.), Prag und Wien

s. 179-182

Christopher Long

Karel Ksandr (ed.), Villa Müller

s. 182-184

Anotace

s. 185-186

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 186-190