Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2003

Články

Heinrich Magirius

Der Meißner Dom im Spannungsfeld der Kunst in Mitteldeutschland und in Böhmen zwischen 1250 und 1450

Míšeňský dóm v letech 1250-1450 mezi středoněmeckým a českým uměním

s. 178-191 

Článek se věnuje gotické fázi stavby míšeňského dómu v souvislosti s architekturou středoněmeckých katedrál (Magdeburg, Naumburg). Vedle toho poukazuje na vztahy k české architektuře - k cisterciáckému klášteru v Oseku a k dvorskému umění Petra Parléře. Zmiňuje rovněž důležité zemské a církevní politické vlivy, které na stavbu míšeňského dómu působily.

< zpět
| resumé |

Marek Walczak

Krippenspielfiguren des 14. Jahrhundert aus dem an der St. Andreas-Kirche in Krakau gelegenen Kloster der Klarissinnen

Figury betlému 14. století z kláštera klarisek při kostele sv. Ondřeje v Krakově

s. 192-202

Tzv. figury betlému z krakovského kláštera klarisek představují reprezentativní příklad malopolského řezbářství. Ve starší literatuře je jejich vznik kladen do let 1357-1375 a spojován s odrazem stylu Mistra michelské Madony. Autor tuto tezi podporuje některými novými úvahami a argumenty.

< zpět
| resumé |

Krisztina Passuth

Von einer nationalen Stimme zur internationalen Autorität: Die Entwicklung der ungarischen Zeitschrift MA von 1916 bis 1925

Od národního hlasu k mezinárodní autoritě. Vývoj maďarského časopisu MA v letech 1916-1925

s. 203-210

Maďarský časopis MA vznikl v Budapešti za první světové války a redigoval ho po celou dobu existence Lajos Kassák. Poté, co byl v roce 1919 v Maďarsku zakázán a ze země odešla velká část tamější inteligence, začal vycházet ve Vídni. V té době počala spolupráce s novými autory, díky nimž se periodikum stalo progresivní avantgardní platformou.

< zpět
| resumé |

Piotr Piotrowski

The Avant-garde Institutionalised? The 1932 City of Łódź Art Prize Awarded to Władysław Strzemiński

Institucionalizovaná avantgarda? K umělecké ceně města Lodže udělené roku 1932 Władysławu Strzemińskému

s. 211-218

Władysław Strzemiński patřil k hlavním osobnostem avantgardní konstruktivistické skupiny Praesens. Studie se zaměřuje na její aktivity kolem roku 1930, které vyvrcholily ve chvíli, kdy Strzemiński obdržel za bouřlivých diskuzí první uměleckou cenu města Lodže. Přestože mohl chápat tento čin jako veřejné uznání svých avantgardních projektů, byl po převzetí moci komunisty v Polsku propuštěn z Akademie výtvarných umění a v roce 1952 zemřel v úplném zapomnění.

< zpět
| resumé |

Zuzana Štefková

Obraz ženy přelomu tisíciletí ženskýma očima

The Image of Woman at the Turn of the Century through the Eyes of Women

s. 219-228

Když v roce 1993 vyšlo číslo magazínu Výtvarné umění věnované tvorbě žen, stavěly se české umělkyně k existenci ženského umění víceméně skepticky. Nynější situace se značně změnila a mnoho umělkyň ve svých dílech analyzuje vlastní specifickou ženskou zkušenost. Příspěvek pojednává o zobrazení sociálních rolí žen a o stereotypech a současných modelech ženské sebe-identifikace.

< zpět
| resumé |

Archiv

Tomáš Winter

Romantický vizionář a výtvarný kouzelník: text Viktora Nikodema pro monografii Františka Tichého

s. 229-236

V roce 1946 se malíř, grafik, scénograf a ilustrátor František Tichý dožil padesáti let. Při této příležitosti chystalo nakladatelství Čin vydání jeho reprezentativní monografie, jejímiž editory byli Jaroslav Hošek a Viktor Nikodem. Přestože kniha nebyla nikdy vytištěna, zachoval se v Památníku národního písemnictví v Praze Nikodemův text, který je zde nyní publikován.

< zpět
| resumé |

Zprávy

Pavel Vlček

Konec prevítů v Čechách

s. 236-239

Výraz prevít označuje typ středověkého visutého záchodu na konzolách, dnes nazývaného spíše pojmem prevét nebo privet. Autor ukazuje, jak se tyto záchody ve formě arkýřů uplatňovaly na průčelích některých staveb a dotýká se doby, kdy byly starší typy nahrazovány typy novými s vyzděnou odpadní šachtou, což se událo v roce 1555 na Pražském hradě.

< zpět
| resumé |

Recenze

Milada Studničková

Milena Bartlová, Poctivé obrazy. České deskové malířství 1400-1460

s. 240-245

Michal Šroněk

Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost v 17. a 18. století. Stati o umění, kultuře a společnosti v 17. a 18. století

s. 245-247

Jaromír Šíp

Lubomír Slavíček, Flemish Paintings of 17th and 18 th Centuries

s. 248-249

Martin Horáček

Taťána Petrasová - Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1-2, 1780-1890

s. 249-256

Anotace

s. 256-257

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 258-259