Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milena Bartlová

From which Vantage Points Does an Art Historian Look? The History of Central European Art and the Postcolonial Impulse

Vyzvaný diskusní příspěvek se zabývá definicí střední Evropy v dějinách umění a diskursem centra a periferie ve středoevropské uměleckohistorické tradici. Autorka se domnívá, že Matthew Rampley ve výchozím textu diskuse opomenul dostatečně důkladnou analýzu a dekonstrukci koloniálního a sebe-kolonizačního diskursu týkajícího se střední Evropy. S odkazem na práce Jana Białostockého, Jána Bakoše a Thomase DaCosty Kaufmanna zasazuje Rampleym kritizovanou studii Piotra Piotrowského do kontextu uměleckohistorické debaty osmdesátých let 20. století a zkoumá klíčové termíny, jako je „opožděný vývoj“. Diskutuje také s odmítnutím Piotrowského z důvodu přetrvávajícího hegelianismu a v této souvislosti navrhuje, že by bylo vhodné překonat intuitivní vymezování tématu centra a periferie a pracovat například s politicko-ekonomickou analýzou Immanuela Wallersteina či s aktuálními koncepty sociální geografie. Za stejně potřebnou pro další debatu považuje i hlubší analýzu účinků post-koloniálního impulsu, s nimiž přišel před dvěma desetiletími David Summers. Podstatné bude obrácení perspektivy agence vlivu (ve smyslu Michaela Baxandalla) stejně jako nová diskuse o kritériích kvality umění.

Milena Bartlová: bartlova@vsup.cz


< zpět