Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Steven Mansbach

Methodological Frameworks for a Defiant Region

Do popředí zájmu současných humanistických oborů vystupují úvahy o metodologii. Nepřetvářejí jen postupy humanitních a společenských věd, ale také nápaditě přehodnocují hranice mezi obory. V tomto ohledu mi pracovní verze studie Mathewa Rampleyho byla motivací, abych využil výzvu redakce a uspořádal zvláštní číslo Umění, v němž se budou oslovení badatelé reprezentující různé perspektivy, národnosti a profesní závazky zabývat metodologickými otázkami stěžejními pro naši akademickou disciplínu. Úvahy rozvinuté v následujících článcích vybízejí k novému zamyšlení nad tím, jak přistupovat k artefaktům, kritickým kontextům a různým významům středoevropského moderního umění i moderního umění jako celku.

Steven Mansbach: mansbach@umd.edu


< zpět