Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Magdalena Radomska

What Isn´t Orthodox Horizontal Art History

Koncept horizontálních dějin umění, který Piotr Piotrowski rozvinul ve studii publikované v časopise Umění před více než deseti lety a který se stal předmětem mnoha polemik, zahrnuje neortodoxní metodu. Piotrowski ve své poslední knize (v angličtině dosud nevydané) koncept rozpracoval do tzv. alterglobalistických dějin umění. Marxismus v ní vynikl jako nezbytné, ale zároveň vždy rozporuplné zázemí. I když ve studii zaměřené na polemiku s Matthewem Rampleym, ale také s Piotrem Piotrowským, odkazuji na jeho poslední knihu, zabývám se celkovou recepcí horizontálních dějin umění a jejich dopadem jen v omezené míře. Důvodem je částečně charakter článku, který vznikl jako reakce na Rampleyho text, a částečně fakt, že se tomuto komplikovanému tématu obšírně věnuji jinde — v doslovu k Piotrowského knize a v pojednání o limitech horizontálních dějin umění v publikaci věnované horizontálním dějinám umění, již připravuje nakladatelství Routledge. Citací slavného eseje Györgye Lukácse Co je ortodoxní marxismus? se proto pokouším vytvořit rámec jak pro koncept horizontálních dějin umění, tak pro Rampleyho kritické stanovisko k marxismu, který potvrzuje neortodoxnost Piotrowského metody.

Magdalena Radomska: radomska@amu.edu.pl


< zpět