Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Éva Forgács

Notes on Matthew Rampley’s ‚‘Writing on Modernism in Central Europe: Method, Value and the Pragmatics of Scholarship’

Inspirativní článek Matthewa Rampleyho vyvolává řadu závažných otázek souvisejících s minulým i současným postavením umění středovýchodní Evropy v mezinárodním kontextu. Moje zamyšlení nad Rampleyho studií zahrnuje stručnou analýzu vznikání a zanikání center a periferií ve 20. století, změny geografického a kulturního konceptu střední Evropy, historický příklad všestranné umělecké sbírky a nedávné zavedení „kulturálních studií“ ve střední Evropě. Obsahuje také několik příkladů strategií z posledních let z Maďarska, které představují protiváhu k nevýhodám situace umění střední Evropy.

Éva Forgács: eva.forgacs.ac@gmail.com


< zpět